Service Photos

Какво покрива гаранцията на Husqvarna?

Гаранционното обслужване на Husqvarna покрива дефекти в материала или изработката при нормална употреба по време на гаранционния период. По време на гаранционния срок Husqvarna ще ремонтира или замени безплатно продуктите или частите от продукти, които се окажат дефектни поради неподходящ материал или лоша изработка, при нормална употреба и техническо обслужване.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Как да получите Гаранционно обслужване от Husqvarna
Ако се нуждаете от гаранционно обслужване, спрете незабавно употребата на продукта и го върнете в пълен комплект или на дилъра, от когото сте го закупили, или на упълномощен сервизен център на Husqvarna, препоръчан от Вашия дилър.
Automower Service
Условия
Върнатият продукт трябва да бъде придружен от надеждно доказателство за покупка, включително попълнена гаранционна карта, фактура или касова бележка, показваща датата на покупка, номера на модела, серийния номер и името и адреса на дилъра.
Automower Connect 435X AWD
Информация, достъпна онлайн
Вашата информация за покупка може да бъде намерена и онлайн, ако продуктът е регистриран. Въпреки това продукти, които са регистрирани, все пак трябва да бъдат придружени от надеждни доказателства за покупка.
Chainsaw 560 XP
Регистрация
Husqvarna препоръчва всички клиенти да регистрират закупените продукти онлайн. Като алтернативен вариант можете да инструктирате Вашия упълномощен дилър на Husqvarna да регистрира продукта в пункта на закупуване.
Регистрирайте своя продукт
Service Handheld
Извънгаранционно обслужване
Ако Husqvarna или упълномощен дилър на Husqvarna реши, че дефектът или повредата не се покриват от законната гаранция, упълномощеният дилър ще ремонтира продукта с помощта на своите обширни познания и оригинални части и ремонтните услуги ще бъдат заплатени.

Свързани статии

Показване на 10 от 125