1. Как Re-Power влияе върху околната среда?

Неутралното е естествено за нас

Re-Power – гориво, неутрално по отношение на въглерода

Природата е мястото, където ние и Вие прекарваме по-голямата част от времето си и следователно грижата за хората и околната среда е естествена за нас. Новите 2-тактови и 4-тактови алкилатни горива Re-Power на Husqvarna с възобновяемо съдържание осигуряват по-чисто горене в 2- и 4-тактовите двигатели в сравнение с обикновения бензин.

Как Re-Power влияе върху околната среда?

Горивата за двигатели с вътрешно горене създават емисии на CO2 по време на употреба. С Re-Power част от емисиите на CO2 идват вместо тези от възобновяеми суровини, което намалява въглеродния отпечатък в сравнение с обикновеното алкилатно гориво.

Как се справяме с тези проблеми?

Като минимизираме емисиите си, ние намаляваме въздействието на CO2. Това обаче е недостатъчно. В полза на въглеродно неутралния отпечатък ние избрахме да се разграничим.

В сътрудничество с First Climate Market AG купуваме кредити въз основа на проект за въглеродно компенсиране във вятърен парк в Индия. Проектът е сертифициран съгласно Механизма за чисто развитие и Златен стандарт.

Докъде сме стигнали?

Гордеем се, че нашите 2-тактови и 4-тактови горива Re-Power са климатично неутрални. Има още много да се направи, но това е крачка напред в правилната посока.

Husqvarna се ангажира с намаляване на въглеродния отпечатък в областите, на които можем да повлияем. Нашата инициатива за неутрално въздействие върху климата придобива по-широк обхват в допълнение към намаляването на въглеродните емисии и спазването на световните стандарти. Тя присъства във всичко, което правим – обществото с ниски въглеродни емисии изисква екипни усилия във всяко звено на веригата.

Често задавани въпроси

Husqvarna се ангажира с намаляване на въглеродния отпечатък в областите, на които можем да повлияем. Днешните клиенти искат продукти с нисък въглероден отпечатък, които подкрепят усилията им да станат неутрални по отношение на въглерода. Служителите предпочитат работодатели, които са ангажирани с опазването на околната среда, а инвеститорите анализират климатичните рискове в рамките на своите инвестиционни портфейли. Следователно има много основателни причини компаниите да се включат в инициативи за опазване на климата.

Въглеродният отпечатък се определя като общите емисии, причинени от физическо лице, организация или продукт, изразени като еквивалент на въглероден диоксид. В повечето случаи общият въглероден отпечатък не може да бъде изчислен точно поради недостатъчно познаване на данните и сложните взаимодействия между допринасящите процеси.

Като цяло най-големият отпечатък на дадено гориво е свързан с фазата на използване. Въглеродни емисии се генерират и при извличането на суровините, производството и дистрибуцията на горивото. Чрез увеличаване на възобновяемото съдържание на гориво има намаляване на емисиите на изкопаемите горива по време на използване.

Въглеродният кредит е финансова мерна единица, която позволява на организациите и физическите лица да подкрепят прехода към бъдеще с ниски въглеродни емисии. Всеки път, когато даден проект потвърди намаляване, избягване или унищожаване на един метричен тон въглероден диоксид, се създава един въглероден кредит. След като емисиите са сведени до минимум, закупуването на въглеродни кредити е друг начин една компания да предприеме действия по отношение на климата извън своята област на влияние.

Една въглеродна компенсация означава компенсиране на отделянето на един тон въглероден диоксид (CO2) в атмосферата, като се предотврати навлизането на един тон въглероден диоксид в атмосферата на друго място (например чрез инвестиране във възобновяема енергия) или чрез премахване на един тон CO2, който вече е отделен (например чрез подпомагане на засаждането на дървета).

Въглеродните компенсации се измерват в тонове еквивалент на въглероден диоксид (CO2e). Един тон въглеродна компенсация представлява намаляването на един тон въглероден диоксид или неговия еквивалент в други парникови газове.

Протоколът от Киото санкционира компенсациите като начин правителствата и частните компании да печелят въглеродни кредити, които могат да се търгуват на даден пазар. Протоколът от Киото създаде Механизма за чисто развитие (CDM), който утвърждава и измерва проектите за намаляване на въглерода, за да гарантира, че те носят автентични ползи и са наистина "допълнителни" дейности, които иначе не биха били предприети.

Златният стандарт или Златен стандарт за глобалните цели, е програма за сертификационен знак на стандарт и лого за неправителствени проекти за намаляване на емисиите в Механизма за чисто развитие (CDM). Тя се публикува и ръководи от фондация "Златен стандарт", фондация с нестопанска цел със седалище в Женева, Швейцария.

Създадени са стандарти, за да гарантират на купувачите, че намаляването на емисиите, генерирани от определен проект, наистина са реални, количествено измерими и допълнителни. Достоверните стандарти осигуряват висококачествени, независимо проверени оценки на намаленията на емисиите, произведени по даден проект.

2-тактови и 4-тактови алкилатни горива Re-Power на Husqvarna.

Използва се потреблението на енергия (измерена мощност), прогнозирано за живота на конкретен продукт. Това потребление на енергия се умножава по коефициента за въглеродни емисии, специфичен за страната на използване. За Re-Power горивото на литър се умножава с коефициента на емисии за бензин. Сумата е равна на въглеродните емисии на един литър бензин.

Включена е фазата на използване на горивото. Въглеродният отпечатък от производството или разпространението не е включен.

First Climate Markets AG е водещ доставчик на възобновяема енергия, въглеродни компенсации и решения за управление на водите. Компанията подкрепя частни и обществени организации в цяла Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и Северна и Южна Америка за постигането на техните цели в областта на климата и устойчивото развитие чрез разработване и предоставяне на решения за зелена енергия, чрез изчисляване, намаляване и компенсиране на емисиите на въглерод и разработване на стратегии за управление на водите.