Brushcutter 336 RK grass blade close up
  1. Ръководство
  2. Препоръчителни продукти
Практически съвети и ръководства

Как да смените ножа за трева на Вашата резачка за храсти

Преминаването от корда към нож за трева на Вашата резачка за храсти Husqvarna е лесно; всичко, което трябва да направите, е да следвате тези прости стъпки. Ако сменяте тримерната глава на открито, направете това на място, където е лесно да видите малък инструмент или гайка, ако ги изпуснете.

Подробно ръководство за смяна на ножа за трева

  1. Свалете тримерната глава, като поставите фиксиращия щифт в малката глава в задната част на зъбната предавка. Завъртете тримера, докато се застопори на място.
  2. Свалете тримерната глава, като я въртите по часовниковата стрелка
  3. Поставете ножа за трева върху задвижващия диск
  4. Поставете опорната чашка върху ножа за трева
  5. Поставете опорния фланец върху опорната чашка
  6. Стегнете контрагайката, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка
  7. Поставете отново фиксиращия щифт в отвора от другата страна на зъбната предавка. Използвайте глухия ключ, за да стегнете контрагайката, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка.

Свързани статии

Показване на 10 от 102