Automower 410XE Open sky with graphics

Подходяща ли е технологията Husqvarna EPOS™ за моята градина?

Информацията по-долу ще Ви помогне да оцените Вашата градина, за да видите дали тази технология е подходяща за оформлението на Вашата морава, преди да инвестирате. Вашият местен дилър ще извърши задължителна проверка на Вашата градина при покупка на един от моделите косачки Husqvarna Automower® NERA с принадлежността за автоматично включване Husqvarna EPOS и базовата станция Husqvarna EPOS.

7 стъпки
01.
Разположение на базовата станция

Базовата станция трябва да бъде монтирана на минимална височина от 2 m (6,6 ft) и в обсега на захранване. Трябва да има свободен изглед към небето, необходим е ъгъл на видимост от поне 135° градуса за надеждна работа във Вашата морава. Не е необходимо косачката да има пряка видимост към базовата станция, за да може да коси.

2024 BWF installation reference station
02.
Разположение на зареждащата станция

Пред зареждащата станция трябва да има открито място и добра видимост към небето, така че да не се допуска поставяне под дървета или покрив. Също така трябва да има достъп до източник на захранване. Пътят между издигнати предмети, като живи плетове или сгради, трябва да бъде широк най-малко 6 m (19,7 ft), за да не блокира сигнала между сателитите и зареждащата станция.

03.
Тесни проходи

Ако моравата Ви има тесни проходи с издигнати предмети от двете страни, като сгради, живи плетове или дървета, разстоянието между тях трябва да бъде най-малко 4 m (13,1 ft), за да се гарантира, че в тези зони има надеждно покритие. За зони, по-тесни от 4 m (13,1 ft), може да се създаде транспортен път, така че косачката да може да премине през този проход, но да не коси.

BWF installation narrow passages
04.
Поддръжка с проводник

В определени зони в площта на Вашата морава косачката може да има по-чести или по-дълги спирания, докато търси сателитни сигнали. За да разрешите този проблем, можете да монтирате граничен електрически проводник в засегнатата зона от площта. Тази функция се нарича поддръжка с проводник и позволява на Вашата косачка автоматично да се адаптира към граничния електрически проводник, което позволява непрекъснато косене в зони с лоша видимост към небето.

2024 BWF Support by Wire areas
05.
Дървета в работната зона

Ако на моравата, която косачката трябва да коси, има дървета и короната на дърво или няколко дървета е по-широка от 4 m (13,1 ft), това може да повлияе на сателитния сигнал. Това означава, че косачката ще загуби възможността да получи точно положение от сателита, което може да повлияе на начина на работа на косачката.

Косачката използва други датчици, за да продължи да коси на определено разстояние с точно положение, така че дървета с по-малко от 4 m (13,1 ft) покритие няма да повлияят на това.

2024 BWF installation virtual boundaries
06.
Дървета в близост до границата

Обърнете внимание на дървета, които са гъсто групирани, близо до граница или имат корони, по-широки от 4 m (13,1 ft), тъй като те могат да повлияят на сателитното покритие и да доведат до кратки или продължителни прекъсвания. За тези зони може да се използва и функцията за поддръжка с проводник.

BWF installation tree areas
07.
L-образни повдигнати предмети – по-високи от 1 m (3,3 ft)

Ако в работната зона има сгради, които са с L-образна форма, те могат да блокират сателитните сигнали, което може да повлияе на начина на работа на косачката в тази зона от площта. Например във вътрешния ъгъл на L-образна къща работната зона трябва да бъде разположена на поне 1,5 m (4,9 ft) от сградата.

2024 BWF installation L shape areas

Готови ли сте за следващата стъпка?