Практически съвети и ръководства

Бърз справочник за дърворезба с верижен трион

Благородното и бързо развиващо се изкуство на дърворезбата с верижен трион произлиза от древното изкуство дърворезба, модернизирано през 50-те години на миналия век от първите художници с верижен трион.

Столът

Teddy bear
  1. Започнете, като решите колко да е височината на стола. Тя се определя от мястото, в което се срещат двата начални наклонени разреза.
  2. Направете съответните разрези под ъгъл от 90 градуса по отношение на първите. Това определя дебелината на краката.
  3. Режете право надолу от всички страни, за да махнете кората от краката.
  4. Обърнете стола и направете наклонен разрез, за да получите желания ъгъл на облегалката. Не забравяйте да оставите достатъчно място в долната част за седалката.
  5. Последен разрез: Поставете стола настрани и режете направо навътре, насочете се точно към предишния разрез – и сте готови!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 1 (Next Web Crop)
Стъпка 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 2 (Next Web Crop)
Стъпка 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 3 (Next Web Crop)
Стъпка 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 4 (Next Web Crop)
Стъпка 4
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 5 (Next Web Crop)
Стъпка 5
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 6 (Next Web Crop)
Готово!

Рафтът за книги

Book shelves
  1. Започнете, като разрежете дървения труп на четири високи "резена пай".
  2. Направете разрез по средата на дървения труп със същата техника, която бихте използвали, за да повалите дърво: Един прав разрез отстрани, а другият леко наклонен от горе надолу. Долният рафт се прави чрез два прости разреза отстрани, определящи дълбочината на рафта, и един последен разрез за отстраняване на вътрешната част.
  3. Направете няколко прореза в горната част на трупа.
  4. Използвайте длето или подобен инструмент, за да изрежете останалата дървесина – и сте готови!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 1 (Next Web Crop)
Стъпка 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 2 (Next Web Crop)
Стъпка 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 3 (Next Web Crop)
Стъпка 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 4 (Next Web Crop)
Стъпка 4

Съдържанието в тази статия се предоставя от Husqvarna само за Ваша лична информация и вдъхновение. То не е предназначено да се използва като ръководство за производствени процеси или други търговски цели. Съдържанието в тази статия е само схематично и не е подходящо за целите на дейността като ръководство за проектиране, нито предоставя някаква форма на съвети, свързани със силата и издръжливостта. Използването на информацията, съдържаща се в тази статия, е на Ваш собствен риск. Нито Husqvarna, нито нейните филиали не носят отговорност за грешки или неточности в съдържанието, или за каквито и да било действия, предприети в зависимост от тях. Husqvarna изрично отхвърля всички гаранции, изразени или подразбиращи се, относно точността на всяко предоставено съдържание или по отношение на годността на информацията за всяка една цел. В никакъв случай Husqvarna не носи отговорност за каквито и да било преки, непреки, последващи и наказателни щети, произтичащи от, произтичащи или във връзка с използването или невъзможност да се използва тази статия за вдъхновение.

Преди да използвате Вашия верижен трион, не забравяйте да прочетете внимателно приложената книга с инструкции и винаги да използвате препоръчаното защитно оборудване.

Свързани статии

Показване на 10 от 117