1/1

´X´ Force™

 
 
 

Вариант на продукта

Ø2.4mm/.095" 15m/50ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑01
Trimmer line 'X' Force
Ø2.4mm/.095" 15m/50ft (Donut)
Диаметър на кордата 2,4 mm
№ на арт. 574 88 29‑01
Trimmer line 'X' Force
Ø2.4mm/.095" 50m/164ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑02
Trimmer line 'X' Force
Ø2.4mm/.095" 90m/300ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑03
Trimmer line 'X' Force
Ø2.4mm/.095" 240m/800ft (Spool)
№ на арт. 574 88 29‑04
Trimmer line 'X' Force
Ø2.7mm/.105" 12m/40ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑05
Trimmer line 'X' Force
Ø2.7mm/.105" 43m/141ft (Donut)
Диаметър на кордата 3 mm
№ на арт. 574 88 29‑06
Trimmer line 'X' Force
Ø2.7mm/.105" 70m/233ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑07
Trimmer line 'X' Force
Ø2.7mm/.105" 240m/800ft (Spool)
№ на арт. 574 88 29‑08
Trimmer line 'X' Force
Ø3.0mm/.120" 10m/33ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑09
Trimmer line 'X' Force
Ø3.0mm/.120" 32m/105ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑10
Trimmer line 'X' Force
Ø3.0mm/.120" 56m/186ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑11
Trimmer line 'X' Force
Ø3.0mm/.120" 240m/800ft (Spool)
№ на арт. 574 88 29‑12
Trimmer line 'X' Force
Ø3.3mm/.130" 75m/250ft (Spool)
№ на арт. 574 88 29‑13
Trimmer line 'X' Force
Ø3.3mm/.130" 240m/800ft (Spool)
№ на арт. 574 88 29‑14
 
 
 
 
 
 

Описание на продукта

´X´ Force™ is the trimmer line that put focus on strength and durability for optimal performance in respect of cutting time.
´X´ Force™ has a combination between a new Co-polymer formula and a robust surface pattern.

Продуктова информация

Сравнете технически характеристики и функциите с подобни продукти на Husqvarna.
Сравняване

Ø2.4mm/.095" 15m/50ft (Donut)

№ на арт. 574 88 29‑01

Данни за продукта
Ø2.4mm/.095" 15m/50ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑01
Ø2.4mm/.095" 50m/164ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑02
Ø2.4mm/.095" 90m/300ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑03
Ø2.4mm/.095" 240m/800ft (Spool)
№ на арт. 574 88 29‑04
Ø2.7mm/.105" 12m/40ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑05
Ø2.7mm/.105" 43m/141ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑06
Ø2.7mm/.105" 70m/233ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑07
Ø2.7mm/.105" 240m/800ft (Spool)
№ на арт. 574 88 29‑08
Ø3.0mm/.120" 10m/33ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑09
Ø3.0mm/.120" 32m/105ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑10
Ø3.0mm/.120" 56m/186ft (Donut)
№ на арт. 574 88 29‑11
Ø3.0mm/.120" 240m/800ft (Spool)
№ на арт. 574 88 29‑12
Ø3.3mm/.130" 75m/250ft (Spool)
№ на арт. 574 88 29‑13
Ø3.3mm/.130" 240m/800ft (Spool)
№ на арт. 574 88 29‑14
Диаметър на кордата2,4 mm3 mm
Article Packaging typeDonutDonutDonutSpoolDonutDonutDonutSpoolDonutDonutDonutSpoolSpoolSpool