1/1
Lam cưa xích

Lam 404" chuôi to

Bar length
36 in
Bước răng
.404"
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Lam đầu trượt dùng cho các loại thân gỗ cứng, vỏ cứng trong điều kiện làm việc nhiều bụi, cát và muội. Các lam được mạ nhựa để bảo vệ chống xước. Có sẵn loại .404 inch dài từ 24 inch đến 42 inch.