1/1

Popis výrobku

Robustný výkonný odmachovač na účinné odstránenie machu. V závislosti od pôdnych podmienok môže byť zaťažený závažím o hmotnosti max 32 kg.

Súvisiaci obsah

Zobrazuje sa: 1 z 1