Sposób uruchamiania myjki ciśnieniowej

Aby używać myjki ciśnieniowej w optymalny sposób, należy ją prawidłowo podłączyć do źródła wody, a także odpowietrzyć przed użyciem.

Sposób uruchamiania myjki ciśnieniowej

  1. Podłączanie myjki ciśnieniowej do źródła wody
  2. Odpowietrzanie myjki ciśnieniowej
  3. Włożyć wtyczkę zasilania do gniazda zasilania.
  4. Ustawić przełącznik zasilania w położeniu WŁ. (I).
  5. Wyłączyć blokadę spustu.
  6. Nacisnąć spust na uchwycie pistoletu/spryskiwacza.


    UWAGA: Po zwolnieniu spustu urządzenie zatrzyma się automatycznie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
myjka ciśnieniowauruchamianie