Sposób przygotowania myjki ciśnieniowej do przechowywania

Aby utrzymać myjkę ciśnieniową w dobrym stanie, należy przygotować ją do przechowywania.

Jednymi z najczęstszych przyczyn uszkodzeń myjek ciśnieniowych są nieprawidłowe przechowywanie i niskie temperatury w okresie zimowym.

Najlepszym miejscem do przechowywania myjki ciśnieniowej jest ogrzewane pomieszczenie. Jednak w większości przypadków nie jest to możliwe, dlatego ważne jest, aby wykonać odpowiednie czynności w celu przygotowania myjki ciśnieniowej do przechowywania.

Sposób przygotowania myjki ciśnieniowej do przechowywania

 1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania.
 2. Odłączyć urządzenie od źródła wody.
 3. Upewnić się, że wszystkie akcesoria są suche.
 4. Umieścić uchwyt spryskiwacza, lancę natryskową, pianownicę i dysze w ich zaczepach do mocowania.
 5. Odłączyć wąż wysokociśnieniowy wody od uchwytu spryskiwacza i nawinąć wąż wysokociśnieniowy na bęben węża.
 6. Umieścić przewód zasilający w zaczepie do mocowania i założyć pasek.
 7. Złożyć uchwyt transportowy.

UWAGA: Należy pamiętać, że niektóre części myjki ciśnieniowej mogą się różnić w zależności od modelu.

Usuwanie nadmiaru detergentu z myjki ciśnieniowej

W przypadku myjki ciśnieniowej z poluzowaną pianownicą

 1. Wyjąć pustą butelkę na detergent i przepłukać ją wodą. Przed przechowywaniem należy przetrzeć ją suchą szmatką.
 2. Upewnić się, że produkt jest prawidłowo podłączony do źródła wody.
  Podłączanie myjki ciśnieniowej do źródła wody
  Sposób odpowietrzania myjki ciśnieniowej
 3. Podłączyć standardową dyszę i uruchomić produkt na 60 sekund, aby wypłukać detergent z układu.

W przypadku myjki ciśnieniowej z wbudowanym zbiornikiem

 1. Wyjąć pustą butelkę na detergent i przepłukać ją wodą. Zamontować ją z powrotem w urządzeniu.
  Podłączanie myjki ciśnieniowej do źródła wody
  Sposób odpowietrzania myjki ciśnieniowej
 2. Upewnić się, że produkt jest prawidłowo podłączony do źródła wody.
 3. Podłączyć standardową dyszę i uruchomić produkt na 60 sekund, aby wypłukać detergent z układu.

Odłączanie myjki ciśnieniowej od źródła wody

 1. Ustawić przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia (0).
 2. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci wodociągowej, zamknąć zawór sieci wodociągowej.
 3. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci wodociągowej, odłączyć wąż ogrodowy od sieci wodociągowej.
 4. Jeśli urządzenie jest podłączone do otwartego źródła wody, wyjąć wąż ssący ze źródła wody.
 5. Nacisnąć spust i przytrzymać, aż z dyszy przestanie wypływać woda.
 6. Odłączyć wąż ogrodowy od złącza wlotu wody urządzenia.
 7. Jeśli urządzenie jest podłączone do otwartego źródła wody, odłączyć wąż ssący.
 8. Nacisnąć klapkę w kierunku szybkozłącza na uchwycie pistoletu/spryskiwacza i wyciągnąć wąż wysokociśnieniowy wody.
 9. Ustawić wyłącznik zasilania w położeniu WŁ. (I) i pozwolić urządzeniu pracować do momentu, aż z węża wysokociśnieniowego przestanie wypływać woda.
 10. Ustawić przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia (0).
 11. Przed pozostawieniem urządzenia do przechowywania odczekać, aż uchwyt pistoletu/spryskiwacza, lanca natryskowa i dysze wyschną.

Wytrzeć myjkę ciśnieniową do sucha

Usunąć zanieczyszczenia i wilgoć z węża, akcesoriów i korpusu urządzenia.

Aby zapobiec uszkodzeniu akcesoriów, przed ich przechowywaniem należy upewnić się, że są suche.

Myjkę ciśnieniową należy przechowywać w suchym miejscu, w którym nie będzie narażona na ujemne temperatury

Najlepszym miejscem do przechowywania myjki ciśnieniowej jest suche otoczenie.

Należy unikać wszelkich wilgotnych obszarów!

Czy ten artykuł był pomocny?