Roboty koszace08.03.2024

Przełączanie między technologią EPOS™ a przewodem ograniczającym w instalacji Automower®

Możliwe jest przełączanie między technologią EPOS™ bez przewodów a tradycyjną instalacją przewodu ograniczającego. Należy pamiętać, że po każdym przełączeniu wszystkie istniejące wirtualne granice utworzone przy użyciu technologii EPOS™ lub AIM, a także wszystkie obszary pracy, strefy niedostępne i harmonogramy zostaną zresetowane.

Aby przełączyć systemy, należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz aplikację Automower® Connect i zaloguj się.
  2. Wybierz opcje Więcej > Ustawienia > Akcesoria.
  3. Użyj suwaka, aby włączyć lub wyłączyć technologię EPOS™.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć technologię EPOS™, instalacja przewodu ograniczającego będzie niezbędna, aby robot koszący mógł pracować. Po rozpoczęciu pracy robot koszący zacznie zbierać dane do wirtualnej mapy utworzonej przy użyciu technologii AIM.

Aby korzystać z technologii EPOS™ bez przewodów, potrzebne są następujące elementy:

  • Robot koszący Automower® z obsługą technologii EPOS™
  • EPOS™ Plug-in i stacja referencyjna
  • Najnowsza aktualizacja oprogramowania sprzętowego robota koszącego

Bardziej szczegółowe informacje na temat instalacji bezprzewodowych Automower® wykorzystujących technologią EPOS™ można znaleźć w przewodniku instalacji wirtualnej.

Zalecamy skontaktowanie się z lokalnym dilerem Husqvarna w celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu pracy z technologią EPOS™.

Czy ten artykuł był pomocny?