Roboty koszace01.03.2024

Jak utworzyć wirtualną mapę dla robota koszącego Automower®?

Dotyczy tylko modeli Automower® obsługujących technologię AIM:

Technologia AIM stosowana w robocie koszącym Automower® tworzy wirtualną mapę trawnika pod nazwą Mój trawnik z użyciem GPS i innych wbudowanych czujników. Ta ulepszona mapa wirtualna umożliwia wyświetlenie przewodów doprowadzających i przewodu ograniczającego, a także wyświetlanie lokalizacji robota koszącego i stacji ładującej w czasie rzeczywistym. Jeśli masz model Automower® obsługujący funkcję sterowania strefowego z technologią AIM, możesz również dostosować koszenie trawnika za pomocą stref niedostępnych i niestandardowych obszarów pracy.

Wymagania

Jak utworzyć mapę wirtualną

Po zakończeniu instalacji robota koszącego Automower® wystarczy utworzyć harmonogram i rozpocząć pracę. Kosiarka rozpocznie koszenie trawnika zgodnie z harmonogramem, zbierając dane do wirtualnej mapy podczas pracy. W międzyczasie w widoku mapy zostanie wyświetlone powiadomienie o utworzeniu mapy.

Aby uzyskać jak najlepszy wynik:

  • Ustaw harmonogram tak, aby kosiarka mogła jak najwięcej pracować podczas procesu mapowania.
  • Na czas mapowania podczas pracy kosiarki usuń tymczasowe przeszkody z trawnika, takie jak meble zewnętrzne i zabawki.
  • Jeśli wyłączono nawigację GPS, zaleca się jej włączenie. Można to zrobić w aplikacji Automower® Connect (wybierz Więcej > Ustawienia > Instalacja > Pokrycie trawnika) lub na wyświetlaczu kosiarki (Instalacja > Pokrycie trawnika).

Jak sprawdzić, czy wirtualna mapa jest gotowa

Mapa jest gotowa w ciągu około 1–2 tygodni. Dokładny czas koszenia zależy od harmonogramu koszenia i wielkości trawnika. Po zakończeniu tworzenia nowej mapy w dolnej części pulpitu nawigacyjnego w aplikacji Automower® Connect pojawi się powiadomienie.

Jak korzystać z mapy wirtualnej

Gdy wirtualna mapa jest gotowa, w instalacji widoczne są przewody doprowadzające i przewód ograniczający, a w widoku mapy także lokalizacja kosiarki i stacji ładującej w czasie rzeczywistym.

Dotknij ikony ustawień Automower Connect Settings icon, aby włączyć lub wyłączyć Ścieżkę ruchu, Promień GeoFence i Widok satelitarny.

Sterowanie strefowe z technologią AIM

Jeśli kosiarka obsługuje sterowanie strefowe, możesz teraz rozpocząć tworzenie obszarów pracy, aby część trawnika była koszona zgodnie z oddzielnym harmonogramem lub z inną wysokością koszenia, albo utworzyć strefy niedostępne, aby zapobiec wjeżdżaniu kosiarki na określone części trawnika. Możesz też pozwolić swojej kosiarce pracować zgodnie z normalnym harmonogramem, tak jak wcześniej, bez żadnych zmian.

Należy pamiętać, że harmonogram i ustawienia Mojego trawnika mają zastosowanie do całego trawnika. Gdy kosiarka pracuje zgodnie z harmonogramem Mój trawnik, kosi również wewnątrz wszystkich utworzonych obszarów pracy. Nie będzie jednak nigdy wjeżdżać do żadnych aktywnych stref niedostępnych.

Technologia AIM i obszary odrębne

Wirtualna mapa (Mój trawnik) utworzona za pomocą technologii AIM nie pokazuje żadnych obszarów odrębnych i nie może być używana do tworzenia obszarów pracy ani stref niedostępnych w obszarze odrębnym. Kosiarkę trzeba przenieść do obszaru odrębnego ręcznie.

Podczas mapowania trawnika można w razie potrzeby przenieść kosiarkę do obszaru odrębnego bez zakłócania procesu mapowania.

Jak aktualizować mapę wirtualną

W przypadku wprowadzenia zmian w trawniku lub instalacji Automower®, jeśli z jakiegoś powodu mapa jest niekompletna lub nie pasuje do trawnika, można utworzyć nową mapę wirtualną. Jeśli wirtualna mapa utworzona przez technologię AIM jest niekompletna, robot koszący Automower® będzie nadal podążał za przewodem ograniczającym i kosił cały trawnik podczas realizacji harmonogramu Mój trawnik. Nie można jednak tworzyć obszarów pracy ani stref niedostępnych na obszarach, które nie są uwzględnione na mapie wirtualnej.

Jak zaktualizować wirtualną mapę utworzoną przez technologię AIM

Co się stanie z mapą wirtualną, jeśli przywrócę ustawienia fabryczne?

Wirtualna mapa (Mój trawnik) zostanie usunięta w przypadku przywrócenia w robocie koszącym ustawień fabrycznych. Wszystkie utworzone obszary pracy lub strefy niedostępne zostaną również usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?