Roboty koszace11.02.2024

Jak zaktualizować wirtualną mapę utworzoną przez technologię AIM

Dotyczy tylko modeli Automower® obsługujących technologię AIM:

Jeśli po utworzeniu wirtualnej mapy przez technologię AIM w robocie koszącym Automower® dokonasz zmian w układzie trawnika lub instalacji pętli ograniczającej, możesz utworzyć nową mapę wirtualną, która zastąpi jej starą wersję. Spowoduje to rozpoczęcie nowej fazy gromadzenia danych przez robota koszącego i tworzenie mapy odzwierciedlającej zmiany ogrodu. Nie można ręcznie edytować istniejącej mapy wirtualnej.

Aby utworzyć nową mapę wirtualną, należy ją aktywować w aplikacji Automower® Connect. Kosiarka nie rejestruje automatycznie zmian wprowadzonych w trawniku.

Jak utworzyć nową mapę wirtualną

  1. W aplikacji Automower® Connect wybierz Mapa > Mój trawnik > Utwórz nową mapę.
  2. Dotknij opcji Utwórz nową mapę, aby potwierdzić, że chcesz rozpocząć tworzenie nowej mapy.

Robot koszący rozpocznie teraz tworzenie nowej mapy wirtualnej, gdy tylko zostanie zaplanowana jego praca. Harmonogram koszenia zostanie domyślnie ustawiony w części Mój trawnik, dlatego należy go odpowiednio dostosować. Jeśli Mój trawnik nie ma ustawionego harmonogramu, należy go utworzyć.

Podczas fazy gromadzenia danych robot koszący skosi cały obszar w obrębie instalacji przewodu ograniczającego. Wszystkie obszary pracy i strefy niedostępne zostaną wyłączone, aby robot koszący mógł pokryć wszystkie części instalacji.

Tworzenie nowej mapy może potrwać do 15 dni, w zależności od zaplanowanego czasu koszenia. Po zakończeniu tworzenia nowej mapy w widoku mapy aplikacji Automower® Connect zobaczysz mapę oraz wszystkie wcześniej utworzone obszary pracy i strefy niedostępne. Sprawdź i edytuj obszary pracy i strefy niedostępne, aby pasowały do nowej mapy.

Aby uzyskać jak najlepszy wynik:

  • Ustaw harmonogram tak, aby kosiarka mogła jak najwięcej pracować podczas procesu mapowania.
  • Na czas mapowania podczas pracy kosiarki usuń tymczasowe przeszkody z trawnika, takie jak meble zewnętrzne i zabawki.
  • Jeśli wyłączono nawigację GPS, zaleca się jej włączenie. Można to zrobić w aplikacji Automower® Connect (wybierz Więcej > Ustawienia > Instalacja > Pokrycie trawnika) lub na wyświetlaczu kosiarki (Instalacja > Pokrycie trawnika).

Patrz również:

Co to jest wirtualna mapa i jak ją utworzyć?

Czy ten artykuł był pomocny?