Ridery11.02.2024

Przechowywanie kosiarki samojezdnej w sezonie zimowym

W okresie zimowym można używać spalinowej kosiarki samojezdnej z osprzętem do odśnieżania, jednak w przypadku braku śniegu lub osprzętu należy zabezpieczyć urządzenie do czasu rozpoczęcia nowego sezonu.

Jeśli chodzi o kosiarki samojezdne zasilane akumulatorowo, nie zaleca się ich używania, jeśli temperatura jest niższa niż 0°C i wyższa niż 38°C.

Po zakończeniu sezonu ważne jest, aby oczyścić kosiarkę samojezdną i odpowiednio ją przygotować do przechowywania. Pozwoli to utrzymać urządzenie w optymalnym stanie umożliwiającym mu pracę w kolejnym sezonie.

Paliwo:

Aby zapobiec powstawaniu lepkich cząsteczek w przechowywanym paliwie, warto dodać do niego stabilizator. Stabilizator należy dodać do paliwa znajdującego się w zbiorniku lub kanistrze przeznaczonym do przechowywania. Zawsze należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących proporcji mieszanki. Po dodaniu stabilizatora należy uruchomić silnik na co najmniej 10 minut, aż paliwo zacznie wpływać do gaźnika.

W przypadku benzyny alkilatowej nie ma potrzeby dodawania stabilizatora paliwa.

W razie stosowania benzyny standardowej nie należy zmieniać jej na benzynę alkilatową, ponieważ może to sprawić, że wrażliwe gumowe części staną się twarde i kruche.

Można również opróżnić zbiornik paliwa. W tym celu należy uruchomić silnik i poczekać, aż gaźnik zostanie opróżniony z paliwa.

UWAGA: W razie dodania stabilizatora paliwa nie opróżniać zbiornika paliwa ani gaźnika.

Czyszczenie:

OSTRZEŻENIE: Usunąć trawę, liście i inne łatwopalne materiały z kosiarki samojezdnej, aby zmniejszyć ryzyko pożaru. Przed rozpoczęciem przechowywania produktu poczekać na jego ostygnięcie.

UWAGA: Nie stosować myjek wysokociśnieniowych ani parowych. Woda może powodować korozję, która skutkuje uszkodzeniem produktu.

 • Nie należy czyścić nagrzanych powierzchni, takich jak silnik, tłumik i układ wydechowy. Należy poczekać, aż powierzchnie ostygną, a następnie oczyścić urządzenie z trawy i zanieczyszczeń.
 • Przed umyciem wodą należy oczyścić szczotką. Usunąć trawę i inne zanieczyszczenia z przekładni, powierzchni wokół przekładni, wlotu powietrza przekładni i silnika.
 • Do czyszczenia produktu należy użyć bieżącej wody z węża ogrodowego. Nie używać myjek wysokociśnieniowych.
 • Detergenty zwykle zwiększają zakres uszkodzeń.
 • Aby wyczyścić urządzenie tnące, należy ustawić je w położeniu serwisowym i umyć wodą z węża.
  Jak ustawić kosiarkę samojezdną w położeniu serwisowym

Inne wskazówki:

 • Wyjmij akumulator. Wyczyść, naładuj i przechowuj w chłodnym miejscu.
 • Sprawdź produkt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części. Dokręć śruby i nakrętki.
 • Wymień olej silnikowy i zutylizuj zużyty olej.
 • Wykręć świece zapłonowe i wlej do każdego cylindra łyżkę stołową oleju silnikowego. Ręcznie obróć wał silnika, aby nalać olej i przykręcić z powrotem świece zapłonowe.
 • Nasmaruj wszystkie smarowniczki, przeguby i osie.
 • Przechowuj produkt w czystym, suchym miejscu i przykryj go dla dodatkowej ochrony.

Czyszczenie:

OSTRZEŻENIE: Usunąć trawę, liście i inne łatwopalne materiały z kosiarki samojezdnej, aby zmniejszyć ryzyko pożaru. Przed rozpoczęciem przechowywania produktu poczekać na jego ostygnięcie.

 • Poczekać, aż powierzchnie ostygną, a następnie oczyścić urządzenie z trawy i zanieczyszczeń.
 • Czyszczenie urządzenia
  UWAGA: Kosiarka samojezdna R200iX ma ogólny stopień ochrony IPX4, który określa odporność urządzenia na wodę. Do jej czyszczenia należy używać szczotki lub sprężonego powietrza.
  UWAGA: Kosiarka samojezdna R112iC nie ma żadnego ogólnego stopnia ochrony IP. Do jej czyszczenia należy używać szczotki lub sprężonego powietrza.

Inne wskazówki:

 • Naładować całkowicie akumulator. (100%)
 • Sprawdź produkt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części.
 • Nasmarować wszystkie przeguby i osie.
 • Przechowywać produkt w czystym, suchym miejscu i przykrywać go dla dodatkowej ochrony. Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C.
Czy ten artykuł był pomocny?