Ridery21.02.2024

Jak ustawić kosiarkę samojezdną w położeniu serwisowym

Aby wyczyścić zespół tnący lub sprawdzić noże, należy ustawić zespół tnący w położeniu serwisowym. Opisujemy tutaj, jak należy to zrobić.

Kosiarka samojezdna serii R200; położenie serwisowe

 1. Ustawić dźwignię regulacji wysokości w położeniu serwisowym
 2. Włączyć hamulec postojowy
 3. Przygotować klucz uruchamiania z dołączonym narzędziem
 4. Zdjąć osłonę
 5. Odłączyć drążek zespołu tnącego
 6. Poluzować napinacz paska
 7. Odłączyć pasek napędowy
 8. Pociągnąć i podnieść zespół tnący
 9. Podnieść zespół tnący i zwolnić blokadę
 10. Wcisnąć na miejsce
 11. Podłączyć drążek zespołu tnącego
 12. Podłączyć pasek napędowy
 13. Pociągnąć napinacz paska we właściwe położenie
 14. Należy pamiętać, aby wyjść z położenia serwisowego

Kosiarka samojezdna serii R300; położenie serwisowe

 1. Podnieść zespół tnący
 2. Ustawić dźwignię regulacji wysokości w położeniu serwisowym
 3. Zaciągnij hamulec postojowy
 4. Przygotować klucz uruchamiania z dołączonym narzędziem
 5. Zdjąć osłonę
 6. Poluzować napinacz paska
 7. Odłączyć drążek zespołu tnącego
 8. Odłączyć pasek napędowy
 9. Pociągnąć i podnieść zespół tnący; zostanie automatycznie zablokowany
 10. Podnieść zespół tnący i zwolnić blokadę
 11. Wcisnąć na miejsce
 12. Podłączyć pasek napędowy
 13. Podłączyć drążek zespołu tnącego
 14. Pociągnąć napinacz paska we właściwe położenie
 15. Należy pamiętać, aby wyjść z położenia serwisowego

Ustawianie zespołu tnącego w położeniu serwisowym

 1. Zaparkować produkt na równym podłożu.
 2. Ustawić wyłącznik zasilania w położeniu „0”.
 3. Ustawić dźwignię wysokości koszenia w położeniu serwisowym.
 4. Zwolnić zacisk pokrywy przedniej za pomocą narzędzia dołączonego do kluczyka wyłącznika i zdjąć pokrywę.
 5. Podnieść ogranicznik wysokości koszenia i umieścić go w uchwycie.
 6. Odłączyć przewód od zespołu tnącego.
 7. Ręcznie zwolnić blokadę zespołu tnącego. Drugą ręką wyciągnąć zespół tnący.
 8. Podnieść zespół tnący do pozycji pionowej, aż do usłyszenia kliknięcia. Zespół tnący jest automatycznie blokowany w położeniu pionowym.

Ustawianie zespołu tnącego w położeniu koszenia

 1. Przytrzymać przednią krawędź zespołu tnącego.
 2. Drugą ręką poluzować blokadę.
 3. Złożyć zespół tnący i pchnąć go, aż się zatrzyma.
 4. Podłączyć przewód do zespołu tnącego.
 5. Podnieść ogranicznik wysokości koszenia z uchwytu ogranicznika i umieścić go w otworze.
 6. Zamocować przednią pokrywę.
 7. Przesunąć dźwignię regulacji wysokości koszenia z położenia serwisowego do jednego z położeń oznaczonych numerem.
Czy ten artykuł był pomocny?