Ridery11.02.2024

Czyszczenie kosiarki samojezdnej

Aby kosiarka samojezdna działała optymalnie i z maksymalną wydajnością, należy ją wyczyścić przed każdym użyciem i po jego zakończeniu.

UWAGA: Nie stosować myjek wysokociśnieniowych ani parowych. Woda może przedostać się do łożysk i połączeń elektrycznych, co może doprowadzić do powstania korozji i uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

Kosiarka samojezdna akumulatorowa

 • Urządzenie należy zawsze najpierw wyczyścić szczotką. Usunąć trawę i zanieczyszczenia z układu napędowego i wokół niego oraz z wlotu wentylatora chłodzącego silnika.
 • Po wyczyszczeniu przy użyciu szczotki przetrzeć kosiarkę wilgotną szmatką.
 • Nie używać wody ani detergentów w pobliżu podzespołów elektrycznych lub łożysk.
 • Przed podłączeniem ładowarki do urządzenia należy upewnić się, że akumulator i ładowarka są czyste.
 • Aby wyczyścić zespół tnący, należy ustawić go w położeniu serwisowym i opłukać od spodu wodą z węża ogrodowego. Przed przystąpieniem do tych czynności upewnić się, że wyłącznik jest ustawiony w położeniu „0”. Wyczyścić górną część zespołu tnącego suchą szczotką.
 • Gdy kosiarka samojezdna będzie czysta, uruchomić na kilka minut zespół tnący, aby usunąć pozostałości wody.

Kosiarka samojezdna spalinowa

 • Nie należy czyścić nagrzanych powierzchni, takich jak silnik, tłumik i układ wydechowy. Poczekać, aż powierzchnie ostygną, a następnie usunąć trawę i zabrudzenia.
 • Przed umyciem wodą należy oczyścić urządzenie szczotką. Usunąć skoszoną trawę i brud z przekładni, powierzchni wokół przekładni, wlotu powietrza przekładni i silnika.
 • Do czyszczenia kosiarki samojezdnej należy użyć bieżącej wody z węża ogrodowego. Nie stosować myjek wysokociśnieniowych.
 • Nie kierować strumienia wody na podzespoły elektryczne ani na łożyska. Detergenty zwykle zwiększają zakres uszkodzeń.
 • Aby wyczyścić zespół tnący, należy ustawić go w położeniu serwisowym i umyć wodą z węża.

Czy ten artykuł był pomocny?