Ridery11.02.2024

Noże w mojej kosiarce samojezdnej nie obracają się

Podczas pracy z kosiarką samojezdną może się zdarzyć, że jeden lub kilka noży nie będzie się obracać (nie będzie działać).

Może to oznaczać problemy z paskami lub sprężyną napinającą pasek.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa podczas wykonywania tego zadania należy nosić rękawice ochronne. Noże są ostre i może łatwo dojść do skaleczenia.

Jak sprawdzić noże w położeniu serwisowym

Najlepszym sposobem kontroli noży jest podniesienie urządzenia tnącego do położenia serwisowego i obracanie jednego z noży. Jeśli wszystkie noże obracają się jednocześnie, oznacza to, że nie ma problemu z paskiem urządzenia tnącego, który łączy noże.

Jeśli co najmniej jeden z noży się nie obraca, pasek urządzenia tnącego jest zużyty i wymaga wymiany. Usterka powinna być naprawiona przez autoryzowanego dilera.

Jak ustawić kosiarkę samojezdną w położeniu serwisowym

Jak sprawdzić pasek, gdy kosiarka samojezdna nie znajduje się w położeniu serwisowym

Jeśli zauważysz, że noże nie działają normalnie, na przykład środkowy nóż nie kosi trawy lub noże nie obracają się wystarczająco szybko i nie koszą trawy tak jak zwykle, oznacza to, że wystąpił problem z paskiem łączącym silnik z urządzeniem tnącym lub sprężyną napinającą pasek.

W przypadku zauważenia powyższych problemów można zdjąć pokrywę urządzenia tnącego za pomocą dostarczonego narzędzia i sprawdzić, czy pasek urządzenia tnącego lub sprężyna napinająca nie są uszkodzone. Podczas wykonywania tego zadania należy używać rękawic ochronnych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dilerem.

Jak sprawdzić i wymienić noże kosiarki samojezdnej

Jeśli noże kosiarki samojezdnej nie obracają się, należy sprawdzić:

podłączenie do zasilania elektrycznego

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć, ustawiając wyłącznik zasilania w położeniu „0”.

W przypadku ustawiania kosiarki samojezdnej w położeniu serwisowym należy odłączyć zespół tnący od zasilania elektrycznego. Łatwo zapomnieć o ponownym podłączeniu zespołu tnącego do zasilania. Zasilanie to umożliwia obracanie się noży.

  1. Zaparkować produkt na równym podłożu.
  2. Ustawić wyłącznik w położeniu „0”.
  3. Zwolnić zacisk pokrywy przedniej za pomocą narzędzia dołączonego do kluczyka wyłącznika i zdjąć pokrywę.
  4. Wymontować zacisk i sprawdzić złącze.

Jak ustawić kosiarkę samojezdną w położeniu serwisowym

Wyczyścić zespół tnący

Jeśli noże kosiarki samojezdnej nie obracają się, należy ustawić ją w położeniu serwisowym, a następnie sprawdzić urządzenie pod kątem pozostałości trawy, gałęzi lub innych zanieczyszczeń. Jeśli zespół tnący jest zabrudzony, należy go wyczyścić, usuwając trawę, gałęzie lub inne zanieczyszczenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
nożekosiarka samojezdna