Ridery11.02.2024

Jak sprawdzić i wymienić noże kosiarki samojezdnej

Podczas pracy z kosiarką samojezdną noże mogą ulec uszkodzeniu lub pęknięciu.

Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia, należy upewnić się, że noże są w dobrym stanie.

Uszkodzone lub niewłaściwie wyważone noże mogą uszkodzić urządzenie.

Jeśli noże są stępione, należy skontaktować się z autoryzowanym dilerem.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa podczas prac przy nożach należy zawsze nosić rękawice ochronne.

Jak sprawdzić noże

 1. Ustawić zespół tnący w położeniu serwisowym
 2. Przyjrzeć się nożom, aby sprawdzić, czy nie są uszkodzone, i naostrzyć je w razie potrzeby.
 3. Dokręcić śruby noża momentem dokręcania właściwym dla kosiarki samojezdnej. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
 1. Ustawić zespół tnący w położeniu serwisowym
 2. Przyjrzeć się nożom, aby sprawdzić, czy nie są uszkodzone, i naostrzyć je w razie potrzeby.
 3. Dokręcić śruby noża momentem dokręcania właściwym dla kosiarki samojezdnej. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Jak wymienić noże

OSTRZEŻENIE: Zamontowanie noża niewłaściwego typu lub niewyważonego może powodować wyrzucanie przedmiotów z zespołu tnącego i doprowadzić do poważnych obrażeń. Upewnić się, że używane noże są odpowiednie dla danego modelu kosiarki samojezdnej.

UWAGA: Uszkodzone lub niewłaściwie wyważone noże mogą uszkodzić urządzenie. Wymienić uszkodzone noże. Naostrzenie i wyważenie tępych noży należy zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

 1. Ustawić zespół tnący w położeniu serwisowym.
 2. Zablokować nóż drewnianym klockiem.
 3. Poluzować i wykręcić śrubę noża, a następnie zdjąć podkładki i nóż.
 4. Zamontować nowy nóż o ustawionych pod kątem końcówkach w kierunku zespołu tnącego.
 5. Zamontować ostrze, podkładkę i pokrętło. Dokręcić śrubę odpowiednim momentem dla kosiarki samojezdnej. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.
 1. Ustawić zespół tnący w położeniu serwisowym.
 2. Zablokować nóż drewnianym klockiem.
 3. Poluzować i wykręcić śrubę noża, zdjąć podkładki oraz wymontować nóż i wspornik noża.
 4. Zamontować nowy nóż wygiętymi końcówkami w kierunku zespołu tnącego.
 5. Zamontować ostrze, podkładkę i pokrętło. Dokręcić śrubę odpowiednim momentem dla kosiarki samojezdnej. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.
Czy ten artykuł był pomocny?