Roboty koszace17.05.2024

Korzystanie z robota koszącego Husqvarna Automower® w wielu miejscach

Tego samego robota koszącego Automower® można używać w wielu miejscach. Liczba możliwych instalacji przypadających na robota koszącego zależy od modelu Automower®.

Jeśli posiadany model Automower® obsługuje profile koszenia, staje się jeszcze wygodniejszy w obsłudze. Profile koszenia umożliwiają zapisywanie ustawień produktu związanych z różnymi stacjami ładującymi i obszarami pracy.

Liczba instalacji przypadających na robota koszącego

Liczba możliwych instalacji różni się w zależności od modelu robota koszącego:

 • Husqvarna Automower® 405X, 415X, 435X AWD i wszystkie modele Husqvarna Automower® NERA: Do 10 instalacji, którymi można zarządzać za pomocą aplikacji Automower® Connect.
 • Inne modele Husqvarna Automower®: Do 3 instalacji, którymi można zarządzać za pomocą wyświetlacza robota koszącego.

Należy pamiętać, że model Automower® Aspire R4 nie obsługuje profili koszenia.

Używanie jednego robota koszącego Automower® w lokalizacjach oddalonych od siebie geograficznie

Instalacja robota koszącego Automower z dwiema stacjami ładującymi

Jeśli chcesz korzystać z tego samego robota koszącego Automower®, na przykład w domu i w domku letniskowym, konieczna jest instalacja stacji ładującej i przewodu ograniczającego lub wirtualnej granicy EPOS™ w każdym z tych miejsc. Po ich zainstalowaniu można w prosty sposób skonfigurować dwa profile koszenia w menu robota koszącego lub w aplikacji Automower® Connect. Profile te można przełączać między poszczególnymi lokalizacjami robota koszącego.

Wymagania

 • Model Automower® obsługujący profile koszenia.
 • Stacja ładującaw każdej lokalizacji.
 • W przypadku instalacji przewodu ograniczającego: instalacja przewodu w każdej lokalizacji.
 • W przypadku instalacji wirtualnych granic EPOS™: stacja referencyjna w każdej lokalizacji.

Używanie profili koszenia w wielu instalacjach

Za pomocą profili koszenia można zapisywać grupy ustawień dla różnych instalacji. W zależności od modelu robota koszącego dostęp do profili koszenia można uzyskać z poziomu wyświetlacza robota koszącego lub aplikacji Automower® Connect.

Uzyskiwanie dostępu do profili koszenia za pomocą wyświetlacza robota koszącego

 1. Na wyświetlaczu robota koszącego Automower® wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile.
 2. Wybierz opcję Użyj profili.
 3. Wybierz profil (A, B lub C).
 4. Zmień nazwę profilu według preferencji.

Uzyskiwanie dostępu do profili koszenia w aplikacji Automower® Connect

 1. Otwórz aplikację Automower® Connect.
 2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzaj profilami.
 3. W celu utworzenia nowego profilu kliknij symbol plus w prawym górnym rogu.
 4. Teraz możesz łatwo zmieniać profile odpowiednio do potrzeb.

Dowiedz się więcej na temat profili koszenia tutaj: Informacje o profilach koszenia w instalacjach Husqvarna Automower®.

Używanie jednego robota koszącego Automower® do pracy na przyległych, ale niepołączonych trawnikach

W przypadku trawników znajdujących się w bliskiej odległości, takich jak trawnik sąsiada, lub w przypadku pobliskich, ale niepołączonych obszarów trawnika, można wyznaczyć jeden z trawników jako obszar odrębny. W takim przypadku wymagana jest tylko jedna instalacja pojedynczej stacji ładującej i jednego przewodu ograniczającego. Należy pamiętać, że maksymalna długość przewodu ograniczającego wynosi 800 m / 2624 stopy. W tego typu instalacji nie ma przejścia między tymi dwoma obszarami. Z tego względu podczas uruchamiania robota koszącego należy go ręcznie przenieść z jednego obszaru do drugiego i wybrać Obszar odrębny. Dowiedz się więcej na temat tego, jak utworzyć obszar odrębny w instalacji Automower®.

Wymagania

 • Model Automower® obsługujący obszary odrębne.
 • Instalacja przewodu ograniczającego obejmująca cały obszar pracy, w tym główne i odrębne obszary pracy.

Należy pamiętać, że w przypadku instalacji wirtualnych granic EPOS™ niepołączone obszary trawnika są konfigurowane jako oddzielne obszary pracy i można nimi zarządzać w aplikacji Automower® Connect.

Instalacja Automower z obszarem odrębnym
.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?