Roboty koszace02.04.2024

Informacje o profilach koszenia w instalacjach Husqvarna Automower®

Profile koszenia to funkcja aplikacji Automower® Connect umożliwiająca tworzenie różnych profili konfiguracji i ustawień — jak również zarządzanie nimi — w instalacjach Husqvarna Automower®. Jest szczególnie przydatna w przypadku korzystania z jednego robota koszącego w wielu miejscach, a także gdy w ramach jednej instalacji potrzeba różnych ustawień.

Modele obsługujące profile koszenia w aplikacji Automower® Connect

Profilami koszenia można zarządzać za pomocą aplikacji Automower® Connect. Dotyczy to określonych modeli Husqvarna Automower®, takich jak 405X, 415X czy 435X AWD, i wszystkich modeli Husqvarna Automower® NERA.

Co obejmuje profil koszenia

Profil koszenia zawiera szereg ustawień, takich jak konfiguracje kosiarki i obiekty mapy wraz z ustawieniami. Można utworzyć kilka profili dla jednej instalacji lub utworzyć różne instalacje — każdą z osobnym profilem.

Ile profili koszenia można utworzyć?

Aplikacja Automower® Connect pozwala utworzyć do 10 profili koszenia.

Uzyskiwanie dostępu do profili koszenia w aplikacji Automower® Connect

  1. Otwórz aplikację Automower® Connect.
  2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzaj profilami.
  3. W celu utworzenia nowego profilu kliknij symbol plus w prawym górnym rogu.
  4. Teraz możesz łatwo zmieniać profile odpowiednio do potrzeb.

Profile koszenia w instalacji wirtualnej granicy EPOS™

W przypadku modeli Automower® NERA wyposażonych w technologię EPOS™ profile koszenia można tworzyć zarówno dla instalacji wirtualnej granicy EPOS™, jak i dla konfiguracji przewodu ograniczającego. Pozwala to przełączać się między instalacją wirtualną i instalacją przewodu ograniczającego bez konieczności zmieniania za każdym razem ustawień.

Profile koszenia dla różnych lokalizacji

W przypadku obu rodzajów instalacji — przewodu ograniczającego i wirtualnej granicy EPOS™ — w każdym miejscu koszenia musi znajdować się stacja ładująca. Jeśli robot koszący Automower® NERA wyposażony w zestaw EPOS™ ma pracować w co najmniej dwóch różnych lokalizacjach, w każdej niezbędna jest również stacja referencyjna.

Szczegółowe informacje o instalacjach utworzonych w różnych miejscach można znaleźć w artykule Czy mogę korzystać z robota koszącego Automower® w dwóch różnych miejscach?.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?