Konserwacja podkaszarki

W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy podkaszarki należy przeprowadzać jej konserwację po upływie ustalonych okresów. Niektóre czynności konserwacyjne można wykonać w prosty sposób, natomiast niektóre muszą być wykonywane przez autoryzowanego dilera.

Konserwacja podkaszarki spalinowej

 • Oczyścić powierzchnie zewnętrzne.
 • Sprawdzić prędkość obrotową biegu jałowego.
 • Sprawdzić smar przekładni zębatej stożkowej.
 • Sprawdzić rączkę linka rozrusznika oraz linkę rozrusznika.

Konserwacja po upływie 50 godzin powinna zostać wykonana przez autoryzowanego dilera firmy Husqvarna.

Konserwacja podkaszarki akumulatorowej

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyjąć akumulator.

 • Oczyścić zewnętrzne części urządzenia za pomocą suchej szmatki. Nie należy stosować wody.
 • Sprawdzić, czy przycisk START i STOP działa prawidłowo i nie jest uszkodzony.
 • Należy upewnić się, że manetka gazu i jej blokada działają prawidłowo.
 • Upewnić się, że wszystkie elementy sterujące działają i nie są uszkodzone.
 • Utrzymywać uchwyty w stanie suchym, czystym oraz wolnym od smaru i oleju.
 • Należy sprawdzić, czy osprzęt tnący nie jest uszkodzony. Wymienić w przypadku zauważenia jakichkolwiek pęknięć lub uszkodzeń.
 • Sprawdzić, czy osłona osprzętu tnącego lub nóż nie są uszkodzone. Wymienić w przypadku zauważenia jakichkolwiek pęknięć lub uszkodzeń.
 • Upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby są prawidłowo dokręcone.
 • Upewnić się, że pierścień zawieszenia nie jest uszkodzony.
 • Upewnić się, że trzonek i uchwyt nie są uszkodzone i są prawidłowo zamocowane.
 • Sprawdzić, czy nóż jest prawidłowo wyśrodkowany, ostry i nie jest uszkodzony.
 • Upewnić się, że nakrętka zabezpieczająca osprzętu tnącego jest prawidłowo dokręcona.
 • Sprawdzić wszystkie złącza i połączenia. Nie powinny być uszkodzone i/lub zanieczyszczone.
 • Sprawdzić, czy przekładnia zębata stożkowa jest prawidłowo wypełniona smarem.
 • Upewnić się, że wlot powietrza silnika nie jest zanieczyszczony. Oczyścić wlot powietrza za pomocą sprężonego powietrza.
 • Sprawdzić połączenia pomiędzy akumulatorem a urządzeniem.
 • Upewnić się, że mechanizm szybkiego rozpinania szelek nie jest uszkodzony i działa prawidłowo.
Czy ten artykuł był pomocny?