Do czego służy iskrochron w mojej podkaszarce i wykaszarce?

Iskrochrony to siatki, które ograniczają wielkość cząstek występujących niekiedy w spalinach urządzeń przeznaczonych do prac zewnętrznych.

Dzięki ograniczeniu wielkości cząstek spalin (drobiny węgla lub inne małe zanieczyszczenia) masa termiczna cząstek będzie wystarczająco mała, aby nie była uważana za poważne zagrożenie pożarowe.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i otoczenia należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu.

Konserwacja iskrochronu

  1. Sprawdzić tłumik pod kątem występowania usterek i uszkodzeń.
  2. Sprawdzić, czy tłumik jest prawidłowo przymocowany do produktu.
  3. Jeśli urządzenie jest wyposażone w specjalną siatkę iskrochronu, należy raz w tygodniu ją wyczyścić.
  4. Iskrochron znajduje się na tłumiku. Zdjąć pokrywę i po jej zdjęciu zdemontować iskrochron.
  5. Podczas kontroli należy upewnić się, że iskrochron jest nienaruszony oraz nie ma w nim pęknięć ani dziur. Należy również upewnić się, że nie nagromadziła się nadmierna ilość nagaru. Nagromadzenie nagaru spowoduje, że podkaszarka i wykaszarka będą pracowały z niższą prędkością obrotową i urządzenie nie będzie dobrze zasysać powietrza.
  6. Usunąć nagar z iskrochronu przy użyciu szczotki drucianej.
  7. Po wyczyszczeniu iskrochronu należy umieścić go z powrotem na miejscu.

    UWAGA: Nie wymontowywać tłumika z produktu.

Husqvarna zaleca, aby czyścić iskrochron po każdych 50 godzinach pracy.

UWAGA: Nie każdy model podkaszarki i wykaszarki jest wyposażony w iskrochron. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?