Ridery04.09.2023

Konserwacja kosiarki samojezdnej

Aby zapewnić optymalne warunki pracy kosiarki samojezdnej, należy przeprowadzić jej konserwację po 50, 100 lub 200 godzinach pracy. Niektóre czynności konserwacyjne mogą być wykonywane w prosty sposób, a niektóre muszą być wykonywane przez autoryzowanego dilera.

Czynności konserwacyjne, które mogą być wykonywane przez operatora

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że użytkownik dysponuje odpowiednim sprzętem zabezpieczającym oraz jest świadomy bezpieczeństwa swojego i innych osób!

Po 50 godzinach

 • Upewnić się, że ciśnienie w oponach jest prawidłowe. Prawidłowe ciśnienie powinno wynosić 60 kPa (0,6 bar/8,5 PSI) we wszystkich czterech kołach.
 • Oczyścić filtr powietrza. Jak wyczyścić lub wymienić filtr powietrza w kosiarce samojezdnej
 • Wymienić olej silnikowy. Czynność tę należy wykonać po 50 godzinach pracy lub raz w roku (tylko pierwszy przegląd). Jak wymienić olej silnikowy w kosiarce samojezdnej
 • Wymienić filtr oleju silnikowego. Czynność tę należy wykonać po 50 godzinach pracy lub raz w roku (tylko pierwszy przegląd).
 • Przeprowadzić kontrolę świateł (jeśli dotyczy).
 • Sprawdzić akumulator i naładować go w razie potrzeby. Należy używać standardowej ładowarki. UWAGA: Zawsze przed uruchomieniem silnika odłączyć ładowarkę.
 • Wyczyścić zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię zespołu tnącego i osłon zespołu tnącego. Do czyszczenia zespołu tnącego należy używać węża wodnego i ustawić zespół w położeniu serwisowym.
 • Sprawdzić i wyregulować wysokość koszenia i ustawienie przechyłu. Odpowiedni nacisk na podłoże sprawia, że zespół tnący podąża za nierównościami powierzchni, a zarazem nie naciska zbyt mocno.
 • Upewnić się, że produkt nie porusza się w położeniu neutralnym.
 • Sprawdzić uruchamianie noży, fotel, podnoszenie oraz przedni napęd/hamulec.
 • Przeprowadzić kontrolę systemu zbierania (tylko modele zbierające).

Po 100 godzinach

 • Upewnić się, że ciśnienie w oponach jest prawidłowe. Prawidłowe ciśnienie powinno wynosić 60 kPa (0,6 bar/8,5 PSI) we wszystkich czterech kołach.
 • Wymienić filtr paliwa. Jak wymienić filtr paliwa w kosiarce samojezdnej
 • Wymienić filtr powietrza. Jak wyczyścić lub wymienić filtr powietrza w kosiarce samojezdnej
 • Wymienić olej silnikowy. Co 100 godz. pracy lub raz w roku. Jak wymienić olej silnikowy w kosiarce samojezdnej
 • Wymienić filtr oleju silnikowego. Co 100 godz. pracy lub raz w roku.
 • Wymienić świecę zapłonową. Jak sprawdzić i wymienić świecę zapłonową w kosiarce samojezdnej
 • Przeprowadzić kontrolę świateł (jeśli dotyczy).
 • Sprawdzić akumulator i naładować go w razie potrzeby. Należy używać standardowej ładowarki. UWAGA: Zawsze przed uruchomieniem silnika odłączyć ładowarkę.
 • Sprawdzić olej w przekładni i w razie potrzeby uzupełnić.
 • Wyczyścić zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię zespołu tnącego i osłon zespołu tnącego. Do czyszczenia zespołu tnącego należy używać węża wodnego i ustawić zespół w położeniu serwisowym.
 • Sprawdzić i wyregulować wysokość koszenia i ustawienie przechyłu. Odpowiedni nacisk na podłoże sprawia, że zespół tnący podąża za nierównościami powierzchni, a zarazem nie naciska zbyt mocno.
 • Sprawdzić noże w zespole tnącym. W razie potrzeby naostrzyć lub wymienić.
 • Upewnić się, że produkt nie porusza się w położeniu neutralnym.
 • Sprawdzić uruchamianie noży, fotel, podnoszenie oraz przedni napęd/hamulec.
 • Przeprowadzić kontrolę systemu zbierania (tylko modele zbierające).

W celu wykonania innych czynności konserwacyjnych należy skontaktować się z autoryzowanym dilerem.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
konserwacjakosiarka samojezdna