Ridery11.02.2024

Jak wymienić olej silnikowy w kosiarce samojezdnej

Aby kosiarka samojezdna działała optymalnie, należy co roku wymieniać olej silnikowy. Najlepiej to robić przed rozpoczęciem sezonu.

Jak sprawdzić poziom oleju silnikowego

 1. Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
 2. Otworzyć pokrywę silnika.
 3. Poluzować i wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
 4. Zetrzeć olej z prętowego wskaźnika poziomu oleju.
 5. Włożyć z powrotem prętowy wskaźnik poziomu oleju i dokręcić go.
 6. Poluzować i wyciągnąć prętowy wskaźnik poziomu oleju, po czym odczytać poziom oleju.
 7. Poziom oleju musi znajdować się między oznaczeniami na prętowym wskaźniku poziomu oleju. Jeśli poziom oleju znajduje się w pobliżu oznaczenia ADD (Uzupełnij), dolać oleju do oznaczenia FULL (Pełny).
 8. Wlać olej przez otwór, w którym umieszczany jest prętowy wskaźnik poziomu oleju. Uzupełniać poziom oleju powoli.
 9. Dokręcić prętowy wskaźnik poziomu oleju przed uruchomieniem silnika. Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym przez około 30 sekund. Zatrzymać silnik. Odczekać 30 sekund i ponownie sprawdzić poziom oleju.

UWAGA: Upewnić się, że stosowany jest olej silnikowy zalecany dla danej kosiarki samojezdnej. Można to sprawdzić w instrukcji obsługi. Nie mieszać dwóch różnych typów oleju.

Jak wymienić olej silnikowy

Jeśli silnik jest zimny, uruchomić go na 1–2 minuty przed spuszczeniem oleju silnikowego. Dzięki temu olej silnikowy będzie ciepły, a jego spuszczenie będzie łatwiejsze.

OSTRZEŻENIE: Przed spuszczeniem oleju silnik powinien być wyłączony przez 1–2 minuty. Olej może być bardzo gorący i spowodować poparzenia. Poczekać na ostygnięcie silnika przed spuszczeniem oleju silnikowego.

OSTRZEŻENIE: W przypadku rozlania oleju silnikowego na skórę należy go zmyć wodą z mydłem.

 1. Umieścić zbiornik pod korkiem spustowym oleju.
 2. Otworzyć plastikową nasadkę na końcu korka spustowego.
 3. Zamocować tworzywowy przewód elastyczny do końcówki korka spustowego oleju, aby uniknąć jego rozlania.
 4. Obrócić korek oleju w lewo i pociągnąć, aby go otworzyć.
 5. Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
 6. Poczekać, aż olej spłynie do zbiornika.
 7. Zamocować korek spustowy oleju.
 8. Wcisnąć korek spustowy oleju i przekręcić w prawo, aby go zamknąć.
 9. Zdjąć plastikowy przewód elastyczny i umieścić nasadkę na korku spustowym oleju.
 10. Obrócić filtr oleju w lewo, aby go wymontować.
 11. Delikatnie nasmarować gumową uszczelkę na nowym filtrze oleju za pomocą nowego oleju.
 12. Obrócić filtr oleju ręką w prawo, aż do momentu uzyskania odpowiedniego ustawienia gumowej uszczelki, a następnie wykonać jeszcze pół obrotu.
 13. Wlać powoli olej przez otwór na prętowy wskaźnik poziomu. Użyć oleju o lepkości zgodnej z zakresem temperatur w miejscu użytkowania maszyny, zgodnie z przedstawionym rysunkiem.
  OSTRZEŻENIE: Nie mieszać różnych typów oleju.
 14. Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym na 3 minuty.
 15. Wyłączyć silnik i upewnić się, że nie ma wycieków.
 16. Dolać oleju, aby wyrównać jego poziom w nowym filtrze.
Czy ten artykuł był pomocny?