Ridery11.02.2024

Jak sprawdzić i wymienić świecę zapłonową w kosiarce samojezdnej

Aby kosiarka samojezdna mogła działać w optymalny sposób, należy upewnić się, że świeca zapłonowa jest czysta i działa prawidłowo. Jeśli świeca zapłonowa jest zabrudzona lub uszkodzona, mogą wystąpić problemy z uruchomieniem kosiarki samojezdnej lub może dojść do utraty mocy podczas jej użytkowania.

W tym celu potrzebne są:

 • szmatka
 • klucz do świec zapłonowych
 • szczotka stalowa
 • nowa świeca zapłonowa, jeśli stara jest uszkodzona; należy użyć świecy zapłonowej odpowiedniej do danego modelu kosiarki samojezdnej.

Jak sprawdzić i wymienić świecę zapłonową:

 1. Otworzyć pokrywę silnika.
 2. Odłączyć fajkę świecy zapłonowej i oczyścić obszar wokół świecy zapłonowej.
 3. Wymontować świecę zapłonową za pomocą klucza do świec.
 4. Sprawdzić świecę zapłonową. Wymienić ją, jeśli elektrody są spalone lub jeśli izolacja jest pęknięta lub uszkodzona.
 5. Jeśli świeca nie jest uszkodzona, wyczyścić ją stalową szczotką.
 6. Zmierzyć odstęp pomiędzy elektrodami i upewnić się, że jest on prawidłowy; informacje na temat prawidłowego odstępu można znaleźć w instrukcji obsługi. Może się to różnić w zależności od modelu kosiarki samojezdnej.
 7. Zgiąć elektrodę boczną, aby wyregulować odstęp pomiędzy elektrodami.
 8. Włożyć świecę zapłonową z powrotem i obrócić ją ręcznie, aż dotknie gniazda świecy zapłonowej. UWAGA: Nieprawidłowo dokręcone świece zapłonowe mogą spowodować uszkodzenie silnika!
 9. Dokręcić świecę zapłonową kluczem do świec, aż podkładka zostanie ściśnięta.
 10. Dokręcić używaną świecę zapłonową dodatkowo o 1/8 obrotu, a nową świecę o 1/4 obrotu.
 11. Wymienić osłonę przewodów zapłonowych. UWAGA: Nie należy uruchamiać silnika, jeśli świeca zapłonowa lub przewód zapłonowy został odłączony!
Czy ten artykuł był pomocny?