Jak korzystać z pianownicy w myjce ciśnieniowej

W celu uzyskania lepszych efektów czyszczenia z myjką ciśnieniową można użyć detergentu.

W zależności od modelu myjki ciśnieniowej może ona być wyposażona w oddzielną pianownicę lub wbudowany zbiornik na detergent.

Jak korzystać z pianownicy w myjce ciśnieniowej

 1. Wyjąć pianownicę z zaczepu do mocowania.
 2. Napełnić pojemnik pianownicy środkiem czyszczącym. UWAGA: Należy używać wyłącznie środków czyszczących zalecanych przez firmę Husqvarna.
 3. Wcisnąć złącze pianownicy do uchwytu pistoletu/spryskiwacza i lancy natryskowej, w zależności od modelu urządzenia. Obrócić pianownicę w prawo, zwalniając ją w ten sposób. Pianownica blokuje się we właściwym położeniu.
 4. Podłączanie urządzenia do źródła wody
 5. Odpowietrzanie urządzenia
 6. Uruchomić urządzenie.
 7. Obrócić pokrętło na pianownicy, aby wyregulować ilość używanej piany. Obrócić pokrętło w prawo, aby użyć większej ilości piany. Obrócić pokrętło w lewo, aby użyć mniejszej ilości piany. Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach myjek ciśnieniowych.
 8. Obrócić pokrywę dyszy, aby wyregulować kształt strumienia piany: w prawo, aby zwęzić strumień piany, lub w lewo, aby rozszerzyć strumień piany. Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach myjek ciśnieniowych.
 1. Wyjąć zbiornik na detergent z uchwytu.
 2. Napełnić zbiornik na detergent środkiem czyszczącym. UWAGA: Należy używać wyłącznie środków czyszczących zalecanych przez firmę Husqvarna.
 3. Upewnić się, że korek jest do końca dokręcony.
 4. Umieścić pojemnik z powrotem na urządzeniu.
 5. Zamontować dyszę do prac lekkich na lancy natryskowej. Wybrać najniższe ustawienie ciśnienia, obracając element sterujący w lewo.
 6. Podłączanie urządzenia do źródła wody
 7. Odpowietrzanie myjki ciśnieniowej
 8. Uruchomić urządzenie.
 9. Obrócić pokrętło na urządzeniu, aby wyregulować ilość używanej piany. Obrócić pokrętło w prawo, aby użyć większej ilości piany. Obrócić pokrętło w lewo, aby użyć mniejszej ilości piany.
Czy ten artykuł był pomocny?