Roboty koszace11.02.2024

Jak działa system zabezpieczenia przed kradzieżą Automower®?

Prawie każdy, kto rozważa zakup robota koszącego, martwi się o kradzież nowej maszyny, ale w praktyce zgłaszanych jest niewiele takich przypadków.

Roboty koszące Automower® zapewniają ochronę przed kradzieżą na kilka sposobów, takich jak kody PIN i alarmy*.

Kod PIN

W celu uruchomienia robota koszącego należy wprowadzić prawidłowy kod PIN. Robota koszącego Automower® nie można używać bez osobistego kodu PIN. Kod PIN należy wprowadzić, jeśli kosiarka zostanie zatrzymana lub podniesiona — w przeciwnym razie włączy się alarm dźwiękowy.

Niektóre kosiarki są również wyposażone w funkcję blokady czasowej, która żąda wprowadzenia czterocyfrowego kodu PIN w odstępach określonych przez użytkownika.

Alarm

Odgłos tykania wskazuje konieczność wprowadzenia kodu PIN, aby zapobiec uruchomieniu się alarmu. Jeśli kod PIN nie zostanie wprowadzony w ciągu 30 sekund od naciśnięcia przycisku STOP lub natychmiast po podniesieniu kosiarki, rozlegnie się alarm dźwiękowy.

Alarm można wyłączyć w dowolnej chwili, wprowadzając prawidłowy kod PIN.

Blokada instalacji

Kosiarka jest sparowana ze swoją stacją ładującą i nigdy nie zadziała z inną stacją ładującą z powodu niepoprawnego sygnału pętli.

GeoFence i śledzenie GPS

W przypadku modeli X-line moduł komunikacji GPS jest wyposażony w zabezpieczenie przed kradzieżą oparte na systemie GPS, które tworzy wirtualne ogrodzenie (GeoFence) dla produktu. W ten sposób użytkownik zostanie powiadomiony o przemieszczeniu produktu poza ogrodzenie i będzie mógł śledzić ruch kosiarki.

W większości innych modeli moduł GPS jest dostępny jako akcesorium (zestaw Automower® Connect).

Jak korzystać z zabezpieczenia przed kradzieżą GPS

* W zależności od posiadanego modelu Automower® i ustawień produktu dostępne funkcje mogą się różnić. Więcej danych technicznych można znaleźć w instrukcji obsługi kosiarki.

Czy ten artykuł był pomocny?