Roboty koszace01.03.2024

Jak włączyć funkcję GeoFence i śledzenie GPS robota koszącego Automower®

Podczas korzystania z aplikacji Automower® Connect w połączeniu z modelami Automower® wyposażonymi w funkcję łączności Wi-Fi lub łączności komórkowej albo w połączeniu z kosiarką wyposażoną w zestaw Automower® Connect funkcja GeoFence umożliwia śledzenie ruchów robota koszącego, np. w przypadku kradzieży, ale również w innych celach.

Jeśli kosiarka obsługuje śledzenie GPS, zawsze zalecamy włączenie funkcji GeoFence po zakończeniu instalacji robota koszącego Automower®. Sposób jej włączania jest różny, ale ogólnie polega to na uruchomieniu funkcji GeoFence, ustawieniu punktu środkowego i dostosowaniu czułości lub promienia zgodnie z potrzebami. Można to zrobić za pomocą aplikacji Automower® Connect lub wyświetlacza kosiarki, w zależności od posiadanego modelu. Gotowe.

Co to jest GeoFence i jak to działa?

GeoFence to system ochrony przed kradzieżą oparty na systemie GPS, który działa jako wirtualne ogrodzenie dla robota koszącego Automower®. Funkcja GeoFence umożliwia również śledzenie ruchów robota koszącego w innych celach.

Śledzenie GPS w aplikacji Automower® Connect

 • Ikona Automower® na mapie wskazuje pozycję kosiarki. Po kliknięciu pinezka pokazuje współrzędne kosiarki.
 • Niebieski okrąg wskazuje promień obszaru GeoFence do 500 metrów.
 • Ikona stacji ładującej na mapie pokazuje punkt początkowy kosiarki.
 • Pozycja jest określona z dokładnością do 10 metrów, ale precyzja zależy od dokładności map Google w danej lokalizacji oraz od siły sygnału GPS.

Co się stanie, gdy alarm GeoFence się włączy?

Jeśli funkcja GeoFence jest włączona, a kosiarka jest przemieszczana poza obszar GeoFence:

 • Jest uruchamiany alarm.
 • Po chwili kosiarka przechodzi w tryb uśpienia lub jest wyłączana (w zależności od modelu), ale system nadal regularnie wysyła informację o pozycji kosiarki do aplikacji Automower® Connect.
 • Do wyłączenia alarmu i wybudzenia kosiarki potrzebny jest kod PIN.
 • Możesz śledzić ruch kosiarki w widoku mapy w aplikacji Automower® Connect.
 • Funkcja GeoFence działa przez bardzo długi czas i przez cały ten czas wysyła informację o pozycji do aplikacji Automower® Connect.

Aktywuj GeoFence

Funkcję GeoFence można aktywować i zmienić jej ustawienia za pomocą aplikacji Automower® Connect lub wyświetlacza kosiarki w zależności od modelu produktu.

Aktywacja GeoFence za pomocą aplikacji Automower® Connect

 1. Umieść kosiarkę mniej więcej na środku obszaru pracy.
 2. Upewnij się, że masz połączenie Bluetooth z kosiarką.
 3. W aplikacji Automower® Connect wybierz Więcej > Ustawienia > Ochrona > GeoFence.
 4. Umieścić produkt na środku obszaru pracy.
 5. Naciśnij przycisk wł./wył., aby włączyć lub wyłączyć funkcję GeoFence. Punkt środkowy zostanie ustawiony na bieżące położenie produktu.
 6. Ustawić promień za pomocą poziomego paska.

GeoFence radius in Automower® Connect

Aplikacja Automower® Connect powiadomi Cię teraz, gdy kosiarka zostanie przemieszczona poza strefę GeoFence, a stan kosiarki zostanie zmieniony na Poza strefą GeoFence (jeśli masz włączone powiadomienia dla aplikacji).

Aktywacja i konfiguracja GeoFence za pomocą wyświetlacza kosiarki

Włączanie i wyłączanie funkcji GeoFence

Dotyczy wszystkich modeli, które mają wyświetlacz i obsługują śledzenie GPS.

 1. Na wyświetlaczu kosiarki przejdź do opcji Akcesoria > Automower Connect > GeoFence > Aktywuj GeoFence.
 2. Naciśnij przycisk OK.
 3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Aktywuj GeoFence i naciśnij przycisk OK.

Ustawianie punktu środkowego dla funkcji GeoFence

 1. Umieść kosiarkę mniej więcej na środku obszaru pracy.
 2. Na wyświetlaczu kosiarki przejdź do opcji Akcesoria > Automower Connect > GeoFence > Nowy punkt środkowy.
 3. Naciśnij przycisk OK. Punkt środkowy zostanie ustawiony na bieżące położenie kosiarki.

Ustawianie poziomu czułości GeoFence

Użytkownik może ustawić czułość funkcji GeoFence. Im krótsza odległość lub wyższa czułość, tym łatwiej będzie uruchamiał się alarm. Należy pamiętać, że po obniżeniu czułości lub zwiększeniu odległości obszar GeoFence staje się większy, a kosiarka musi spędzić dłuższy czas poza wyznaczonym obszarem, aby alarm się włączył.

 1. Na wyświetlaczu kosiarki przejdź do opcji Akcesoria > Automower Connect > GeoFence.
 2. Za pomocą przycisków strzałek wybierz poziom czułości funkcji GeoFence.
 3. Naciśnij przycisk BACK.

Dodawanie numeru telefonu

Jeśli dodasz numer telefonu*, na ten numer zostanie wysłana wiadomość tekstowa (SMS), gdy kosiarka zostanie przemieszczona poza strefę GeoFence, a stan kosiarki zostanie zmieniony na Poza strefą GeoFence.

Po każdej zmianie stanu wysyłana jest jedna wiadomość tekstowa. Produkt może przesłać maksymalnie 10 wiadomości miesięcznie.

Należy pamiętać, że dodanie numeru telefonu nie jest konieczne do działania funkcji GeoFence. Jeśli nie dodasz numeru telefonu, nadal będziesz otrzymywać powiadomienia z aplikacji Automower® Connect, gdy stan kosiarki zostanie zmieniony na Poza strefą GeoFence.

 1. Funkcja SMS wysyła użytkownikowi wiadomość, gdy produkt opuści strefę ochronną.
 2. Przejdź do opcji Akcesoria > Automower Connect > Komunikacja > Wiadomości SMS.
 3. Naciśnij przycisk OK.
 4. Przejdź do opcji Akcesoria > Automower Connect > Komunikacja > Numery telefonów SMS.
 5. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju za pomocą przycisków numerycznych. Przykładowo (+)46701234567. Możesz dodać maksymalnie trzy numery.
 6. Naciśnij przycisk BACK.

Przy użyciu funkcji Testuj wysyłanie SMS-ów zweryfikuj podany numer telefonu. Wiadomość tekstowa zostanie wysłana do wszystkich numerów telefonicznych na liście.

* Funkcja SMS jest dostępna tylko w niektórych modelach.

Zalecenia dotyczące przechowywania

Przed schowaniem kosiarki na dłuższy czas, na przykład na zimę, zalecamy wyłączenie jej wyłącznikiem głównym.

Po wyłączeniu kosiarki komunikacja z robotem koszącym nie będzie możliwa, a funkcja GeoFence będzie aktywna, dopóki kosiarka nie zostanie ponownie włączona. Po włączeniu kosiarki należy wprowadzić kod PIN.

Ochrona

Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzeba wprowadzać kod PIN kosiarki, aby włączyć lub wyłączyć funkcję GeoFence lub wprowadzić w niej zmiany.

Co zrobić, jeśli alarm GeoFence włącza się zbyt łatwo

Jeśli uważasz, że alarm GeoFence włącza się zbyt łatwo, np. gdy kosiarka wciąż znajduje się w ogrodzie, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Zmniejsz czułość funkcji GeoFence lub zwiększ promień obszaru GeoFence.
 • Ponownie ustaw punkt środkowy. Upewnij się, że punkt środkowy znajduje się pośrodku obszaru pracy, w przeciwnym razie alarm może zostać uruchomiony, gdy kosiarka będzie się nadal znajdować w obszarze pracy.
Czy ten artykuł był pomocny?