Roboty koszace01.11.2023

Co to jest procedura Alexa i jak ją utworzyć dla robota koszącego Automower®?

Po dodaniu robota koszącego Automower® do usługi Alexa można łatwo tworzyć tzw. procedury, które czynią go częścią inteligentnego domu.

Procedury pozwalają zaoszczędzić czas, grupując różne działania, dzięki czemu nie musisz wybierać każdej czynności osobno. Dodawanie poleceń do procedury robota koszącego Automower® jest łatwe.

Dowiedz się więcej o procedurach Alexa

Tworzenie procedury Automower®

 1. Zaloguj się do aplikacji Alexa.
 2. Wybierz opcję Więcej.
 3. Wybierz Procedury.
 4. Dotknij przycisku z plusem (+), aby utworzyć nową procedurę.
 5. Nazwij swoją rutynę.
 6. Wybierz sposób aktywacji procedury. Obecnie nie ma dostępnych sposobów aktywacji Automower®.
 7. Dotknij opcji Dodaj czynność, aby określić, co ma zrobić usługa Alexa.
 8. Dotknij opcji Inteligentny dom.
 9. Wybierz swoją kosiarkę.
 10. Dotknij Wybierz, aby wybrać czynność, jaką ma wykonać kosiarka.
 11. Wybierz inne czynności, które chcesz dodać do swojej procedury.
 12. Zapisz procedurę.

Dostępne działania robota Automower®

Do procedur dostępne są następujące działania robota Automower®:

AngielskiNiemieckiFrancuski
startstartendémarrer
pausepausierenpause
parkparkenstationner
park until further noticebis auf Weiteres geparkt lassenstationner jusqu'à nouvel ordre
resume according to schedulenach Zeitplan fortfahrenreprendre la tâche conformément au cycle établi

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków dla każdej czynności, zobacz Jak rozmawiać z Alexą w celu sterowania robotem koszącym Automower®.

Włączanie i wyłączanie procedur

Procedurę można włączyć lub wyłączyć zgodnie z potrzebami. Wystarczy dotknąć procedury, aby ją otworzyć, i użyć suwaka u góry, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Czy ten artykuł był pomocny?