Roboty koszace30.01.2024

Jak rozmawiać z Alexą, aby sterować robotem koszącym Automower®

Istnieje wiele sposobów zadawania pytań lub wydawania poleceń asystentowi Amazon Alexa. Poniżej podano przykłady poleceń głosowych, które pomogą Ci sterować robotem koszącym.

Aby Alexa mogła sterować robotem koszącym Automower®, musisz wydawać polecenia głosowe w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

Uruchom umiejętności Automower®

JęzykPolecenie głosowe
AngielskiLaunch Automower
NiemieckiÖffne Automower
FrancuskiOuvre Automower

Formułuj bezpośrednie polecenia lub pytania

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

Ask Automower to/about …

Launch Automower and …

Niemiecki

Sag Automower er soll …

Frag Automower über …

Francuski

Ouvre Automower et/pour …

Demande à Automower de …

Rozpocznij koszenie

Polecenie Rozpocznij służy do pominięcia bieżącego harmonogramu.

Alexa zapyta, jak długo ma trwać koszenie, chyba że już otrzymała od Ciebie tę informację. Pamiętaj, że jeśli robot koszący jest w trakcie ładowania, może nie rozpocząć koszenia od razu. Zamiast tego poczeka, aż akumulator będzie w pełni naładowany i potem zacznie kosić.

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

Start

Cut the grass for four hours

Override schedule and run for four hours

Niemiecki

Starte

Mähe den Rasen für vier Stunden

Er soll den Zeitplan ignorieren und vier stunden mähen

Francuski

Tondre

Tonds pour quatre heures

Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures

Wstrzymaj

Polecenie Wstrzymaj powoduje wstrzymanie pracy robota koszącego w miejscu, w którym się znajduje, aż do wydania nowego polecenia.

Należy pamiętać, że użycie polecenia głosowego Wstrzymaj nie jest równoznaczne z naciśnięciem przycisku STOP na robocie koszącym. Po użyciu polecenia głosowego Wstrzymaj można łatwo ponownie uruchomić robota koszącego z aplikacji Automower® Connect za pomocą apletu IFTTT lub polecenia głosowego skierowanego do Alexy. Jeśli jednak ktoś nacisnął przycisk STOP na robocie koszącym, należy wprowadzić kod PIN na klawiaturze robota koszącego i zamknąć pokrywę, aby ponownie go uruchomić.

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

Pause

Come to a halt

Stand still Automower

Niemiecki

Pausen

Halte meinen Automower an

Mach eine Pause

Francuski

Pause

Mets en pause

Automower en Pause

Wznów koszenie (zgodnie z harmonogramem)

Użyj polecenia Wznów, aby robot koszący wznowił koszenie zgodnie z bieżącym harmonogramem, np. jeśli został wcześniej wstrzymany lub zaparkowany.

To polecenie nie oznacza, że robot koszący rozpocznie koszenie, chyba że harmonogram wskazuje, że powinien kosić teraz.

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

Resume

Continue with the schedule

Resume according to schedule

Niemiecki

Fortsetzen

Folge wieder dem Plan

Mach weiter mit dem Zeitplan

Francuski

Continuer

Reprendre selon le calendrier de tonte

Reprendre le schéma initial

Zaparkuj do następnego zaplanowanego zadania

Użyj polecenia Zaparkuj, aby robot koszący wrócił do stacji ładującej i pozostał tam podczas tej sesji koszenia.

Po rozpoczęciu następnej zaplanowanej sesji koszenia (na przykład następnego dnia) polecenie parkowania nie będzie już obowiązywać i robot rozpocznie ponowne koszenie trawnika.

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

Park

Go back home

Park until the next scheduled run

Niemiecki

Parke

Er soll sich ausruhen

Parke bis zum nächsten Einsatz nach Mähplan

Francuski

Garer

Retourne à la station de charge

Renvoie mon Automower à la base

Zaparkuj na X godz.

Możesz również wydać robotowi koszącemu polecenie zaparkowania na określoną liczbę godzin. Po upływie określonego czasu robot będzie ponownie kosić zgodnie z harmonogramem.

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

Park for 4 hours

Niemiecki

4 Stunden parken

Francuski

Garer pour 4 heures

Parkuj do odwołania

Jeśli chcesz, aby robot koszący wrócił do stacji ładującej i pozostał w niej do momentu wydania nowego polecenia, powiedz robotowi, aby powrócił i pozostał tam do wydania nowego polecenia.

To polecenie różni się od normalnego polecenia parkowania, ponieważ pomija również następne zaplanowane zadania. Oznacza to, że jeśli polecisz robotowi koszącemu zaparkować i czekać na polecenie, nie rozpocznie on koszenia ponownie w kolejnej zaplanowanej sesji.

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

Park until further notice

Make my Automower go back home and stay there

Let my mower return home and stay there forever

Niemiecki

Parke meinen Automower bis auf weiteres

Er soll bis auf weiteres parken

Er soll zurück zur Ladestation bis ich ihm Befehle gebe

Francuski

Garer jusqu'à nouvel avis

Garer mon Automower jusqu'à nouvel ordre

Garer puis attendre mes instructions

Stan

Dzięki poleceniu Status (Stan) dowiesz się o aktualnych zadaniach robota koszącego, a także o tym, kiedy zacznie kosić ponownie, jeśli jest zaparkowany w stacji ładującej.

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

Stan

What is my Automower doing?

Find out what my mower is up to

Niemiecki

Stan

Was ist der Status meines Automowers?

Was macht mein Automower gerade?

Francuski

État

Quel est son état actuel ?

Qu'est-ce qui se passe avec lui ?

Ustaw aktywnego robota koszącego

Jeśli do konta Automower® Connect dodano więcej niż jednego robota koszącego, należy ustawić tego, który będzie używany jako aktywny robot koszący. Aktywny robot koszący jest robotem, którym w danym momencie sterujesz. Jeśli musisz zmienić aktywnego robota koszącego, na przykład jeśli wybierasz się na działkę, na której działa inny robot koszący, możesz również użyć tych poleceń.

Uwaga: Robota obsługiwanego poleceniami głosowymi musisz ustawić aktywnie. Robot koszący wybrany w aplikacji Automower® Connect nie jest zsynchronizowany z kontem Alexa.

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

Set active mower

I want to change which mower I control

Let’s change my active mower

Niemiecki

Ich will Standardmäher ändern

Lass mich Defaultmäher wechseln

Ich will mein Standardmäher ändern

Francuski

Laisse-moi installer l'Automower par défaut

Je veux changer tondeuse habituelle

Je voudrais installer Automower actif

Połącz z aktywnym robotem koszącym

To polecenie informuje o tym, który robot koszący jest teraz aktywny, tzn. którym robotem koszącym sterujesz za pośrednictwem Alexy.

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

Which mower do I control?

Get active mower

Tell me which of my mowers I control

Niemiecki

Welcher Mäher ist mein Standardmäher?

Wer ist mein Standardmäher?

Welchen meines Automower kontrolliere ich jetzt?

Francuski

Quel est mon Automower actif ?

Quel est le robot tondeuse que j'utilise d'habitude ?

Quelle tondeuse puis-je contrôler ?

Czas rozpoczęcia następnej sesji

Użyj polecenia Czas rozpoczęcia następnej sesji, aby dowiedzieć się, kiedy robot koszący opuści stację ładującą i ponownie rozpocznie koszenie.

Uwaga: Strefa czasowa robota koszącego musi być ustawiona prawidłowo i identyczna ze strefą ustawioną w aplikacji Alexa. W przeciwnym razie data i godzina, którą podaje Alexa, może być nieprawidłowa.

JęzykPolecenie głosowe
Angielski

When’s the next start time?

When will my Automower start mowing again?

Niemiecki

Wann fängt er wieder an zu mähen?

Wann mäht mein Automower wieder?

Wann beginnt der nächste Mähauftrag meines Mähers?

Francuski

Quelle est l'heure de démarrage ?

Quand va-t-il recommencer à tondre ?

À quelle heure commencera la prochaine tonte ?

Inne polecenia

Oczywiście można poprosić Alexę za pomocą dowolnych standardowych sformułowań, takich jak Please repeat (Powtórz), Help me (Pomóż mi), Cancel (Anuluj) itp.

Patrz również:

Podłączanie robota koszącego Automower® do Amazon Alexa

Ogólne informacje na temat rozmowy z Alexą

Rzeczy, o które można zapytać Alexę

Czy ten artykuł był pomocny?