Hekksakser11.02.2024

Slik starter du en hekksaks

Hekksaksen må startes på riktig måte hvis den skal fungere optimalt.

Slik starter du en bensindrevet hekksaks

 1. Trykk flere ganger på pumpen til den begynner å fylles.
 2. Aktivert choke.
 3. Trekk til motoren tenner.
 4. Deaktiver choken når motoren har stoppet.
 5. Trekk for å starte motoren.
 6. Rus for å oppnå normalt turtall.

Slik starter du en Aspire-hekksaks

 1. Ta av beskyttelsesdekselet på klippeaggregatet.
 2. Skyv det oppladede batteriet på plass.
 3. Trykk på av/på-knappen på den grønne skjermen.
 4. Ta tak i det fremre håndtaket for å deaktivere gassregulatorsperren.
 5. Ta tak i det bakre håndtaket for å deaktivere gassregulatorsperren.
Var denne artikkelen nyttig?