Gressklippere11.02.2024

Slik skifter du motorolje på gressklipperen

For at gressklipperen skal fungere optimalt, må du skifte ut motoroljen hvert år. Det er best å gjøre dette før sesongen starter.

Slik sjekker du motoroljenivået

FORSIKTIG: For lavt oljenivå kan føre til motorskade. Kontroller oljenivået før du starter produktet.

 1. Parker produktet på et flatt underlag, og stopp motoren.
 2. Ta av oljetanklokket med den medfølgende peilepinnen.
 3. Fjern gjenværende olje fra peilepinnen.
 4. Før peilepinnen helt inn i oljetanken for å få et korrekt bilde av oljenivået.
 5. Ta ut peilepinnen.
 6. Kontroller oljenivået på peilepinnen.
 7. Hvis oljenivået er lavt, fyller du på motorolje og utfører en ny kontroll av oljenivået. Når du fyller olje på tanken, må du bruke en trakt for å unngå søl.

MERK: Pass på at du bruker motoroljen som er anbefalt for den spesifikke gressklipperen. Du finner informasjon om dette i bruksanvisningen. Ikke bland sammen to forskjellige oljetyper.

Slik skifter du motorolje

ADVARSEL: Motoroljen er svært varm rett etter at motoren har stoppet. La motoren kjøle seg ned før du tapper ut motoroljen. Rengjør med såpe og vann hvis du søler motorolje på deg selv.

 1. Koble tennpluggkabelen fra tennpluggen, og plasser kabelen slik at den ikke kan komme i kontakt med en tennplugg.
 2. Legg motoroljelokket/peilepinnen til side på et rent underlag.
 3. Bruk en pumpe til å tømme ut oljen. Rengjør munnstykket når du er ferdig, for å unngå oljesøl.
 4. Bruk peilepinnen for å sjekke at all oljen er tømt ut.
 5. Fyll på olje i henhold til instruksjonene om oljetype og mengde i bruksanvisningen for produktet.
 6. Bruk peilepinnen for å kontrollere motoroljenivået.
 1. Kjør gressklipperen til tanken er tom.
 2. Fjern tenningskabelen fra tennpluggen.
 3. Ta av oljetanklokket.
 4. Sett beholderen under gressklipperen for å samle opp motoroljen og unngå søl.
 5. Vipp produktet for å tappe av oljen fra tanken.
 6. Fyll tanken med anbefalt motorolje. Du finner informasjon om riktig motoroljetype i bruksanvisningen for produktet. Ikke bland sammen to forskjellige oljetyper. Vi anbefaler at du bruker motoroljen Husqvarna SAE 30.
 7. Kontroller motoroljenivået.
Var denne artikkelen nyttig?