Frontklippere11.02.2024

Slik skifter du batteriet i en bensindrevet kjøregressklipper

Når du bruker den bensindrevne kjøregressklipperen, kan du etter en stund merke at den ikke starter raskt nok eller ikke starter i det hele tatt.

En av årsakene til dette kan være at batteriet i den bensindrevne kjøregressklipperen er gammelt og må skiftes ut.

Til dette trenger du:

 • en skrunøkkel
 • et batteri (typen batteri avhenger av den bensindrevne kjøregressklipperen) Se brukerhåndboken hvis du trenger informasjon om hvilken batteritype som skal brukes.

FORSIKTIG: Før du begynner å arbeide med batteriet, må du fjerne alle eventuelle smykker fra hendene, også armbåndsur.

Slik skifter du ut batteriet i den bensindrevne kjøregressklipperen

 1. Løft setet.
 2. Åpne bakdekselet på rideren ved hjelp av nøkkelverktøyet.
 3. Batteriet er plassert på venstre side av produktet.
 4. Løsne først bolten for den NEGATIVE ledningen ved hjelp av skrunøkkelen. Det er den som er svart.
 5. Løsne bolten for den POSITIVE ledningen ved hjelp av skrunøkkelen. Det er den som er rød.
 6. Løsne stroppen som holder batteriet, og åpne den.
 7. Ta batteriet ut av kjøregressklipperen.
 8. Sett det nye batteriet på plass.
 9. Stram stroppen rundt batteriet, og lukk den.
 10. Skru først bolten for den POSITIVE ledningen. Trekk den til ved hjelp av skrunøkkelen.
 11. Skru bolten for den NEGATIVE ledningen. Trekk den til ved hjelp av skrunøkkelen.
 12. Lukk motordekselet, og lås det.
Var denne artikkelen nyttig?