Gressklippere11.02.2024

Slik rengjør eller skifter du et luftfilter på gressklipperen

For at gressklipperen skal fungere optimalt, må du sørge for at luftfilteret er rent og fungerer som det skal. Hvis luftfilteret er skittent eller skadet, kan du få problemer med å starte gressklipperen eller miste effekt når du bruker den.

Luftfilteret må vedlikeholdes oftere i støvete omgivelser.

FORSIKTIG: Ikke start produktet uten luftfilteret. Slitasjen på motoren øker hvis luften er skitten.

Velg type luftfilter på produktet:

Rengjøring:

Et skittent luftfilter kan føre til at motoren blir skadet eller ikke fungerer som den skal.

 1. Ta av luftfilterdekselet og fjern luftfilteret.
 2. Rengjør filteret ved å slå det mot en flat overflate. Filteret må ikke rengjøres med løsemiddel som inneholder petroleum eller parafin eller med trykkluft.
 3. Når du monterer luftfilteret, må du passe på at det sitter tett inntil filterholderen.

MERK: Luftfiltre som har vært i bruk over lang tid, kan ikke rengjøres helt. Skift luftfilteret med jevne mellomrom. Et skadet luftfilter må alltid skiftes.

Utskiftning:

 1. Trykk på klemmene på luftfilterdekslet.
 2. Fjern luftfilterdekslet forsiktig fra motoren.
 3. Se etter skader på luftfilteret.
 4. Hvis luftfilteret er ødelagt eller skadet, skifter du det ut med et nytt. Pass på å bruke riktig luftfilter for gressklippermodellen.
 5. Monter i motsatt rekkefølge.

Rengjøring:

 1. Ta av luftfilterdekselet (A).
 2. Fjern skumfiltrene (B).
  FORSIKTIG: Kontroller filtrene for skade eller slitasje. Skift dem ut hvis de er skadet.
 3. Rengjør filtrene med såpe og vann.
 4. Skyll filtrene i rent vann.
 5. Klem ut vannet fra filtrene og la dem tørke.
 6. Smør skumfiltrene med motorolje.
 7. Trykk en ren klut mot filteret for å fjerne overflødig olje.
 8. Monter filteret. Kontroller at filteret er helt forseglet mot luftfilterholderen.
 9. Monter luftfilterdekselet.

Var denne artikkelen nyttig?