Automower®11.02.2024

Slik oppdaterer du det virtuelle kartet som er opprettet med AIM-teknologi

Gjelder kun for Automower®-modeller som støtter AIM-teknologi:

Hvis du endrer plenens utforming eller avgrensningssløyfeinstallasjonen etter at det virtuelle kartet er opprettet med AIM-teknologi i Automower®-robotgressklipperen din, kan du opprette et nytt virtuelt kart som erstatning for det gamle kartet. Robotgressklipperen vil da starte en ny datainnsamlingsfase og opprette et kart som gjenspeiler endringene du har gjort i hagen. Det er ikke mulig å redigere det eksisterende virtuelle kartet manuelt.

Hvis du vil at det skal opprettes et nytt virtuelt kart, må du aktivt sette i gang prosessen for dette i Automower® Connect-appen. Klipperen registrerer ikke automatisk at du har endret plenen.

Slik oppretter du et nytt virtuelt kart

  1. Velg Kart > Min plen > Opprett nytt kart i Automower® Connect-appen.
  2. Trykk på Opprett nytt kart for å bekrefte at du ønsker å begynne å opprette det nye kartet.

Robotgressklipperen vil da starte med å opprette det nye virtuelle kartet, så snart den skal brukes. Den følger som standard tidsplanen for klipping under Min plen, så husk å justere denne etter behov. Hvis det ikke er noen tidsplan under Min plen, må du opprette en.

I datainnsamlingsfasen vil robotgressklipperen klippe hele området innenfor avgrensningssløyfeinstallasjonen. Alle arbeidsområder, og soner som ikke klippes, vil være deaktivert, slik at robotgressklipperen kan dekke alle deler av installasjonen.

Det kan ta opptil 15 dager å opprette et nytt kart, avhengig av planlagt klippetid. Når det nye kartet er ferdig, ser du det sammen med eventuelle tidligere opprettede arbeidsområder og soner som ikke klippes, i Automower® Connect-appen. Kontroller og rediger arbeidsområdene, og sonene som ikke klippes, for å sikre at de passer til det nye kartet.

For best mulig resultat:

  • Still inn tidsplanen slik at klipperen får vært mest mulig i bruk under kartleggingsprosessen.
  • Fjern midlertidige hindringer fra plenen, for eksempel hagemøbler og leker, når klipperen er i bruk under kartleggingsprosessen.
  • Hvis du har deaktivert GPS-assistert navigasjon, er det anbefalt å aktivere dette. Det kan gjøres i Automower® Connect-appen (velg Mer > Innstillinger > Installasjon > Plendekning) eller på klipperdisplayet (Installasjon > Plendekning).

Se også:

Hva er et virtuelt kart og hvordan kan jeg opprette et?

Var denne artikkelen nyttig?