Automower®01.03.2024

Slik oppretter du et virtuelt kart for Automower®-robotgressklipperen

Gjelder kun for Automower®-modeller som støtter AIM-teknologi:

AIM-teknologien til Automower®-robotgressklipperen lager et virtuelt kart av plenen din, som kalles Min plen, ved å bruke GPS og andre innebygde sensorer. Dette forbedrede virtuelle kartet lar deg se guidekablene og avgrensningssløyfen og se gressklipperens posisjon og ladestasjonen i sanntid. Hvis du har en Automower®-modell som støtter Zone Control med AIM-teknologi, kan du også skreddersy plenklippingen ved hjelp av soner som ikke klippes og tilpassede arbeidsområder.

Krav

Slik oppretter du et virtuelt kart

Når du har fullført installeringen av Automower®-robotgressklipperen, oppretter du bare en tidsplan og starter den. Klipperen begynner nå å klippe plenen i henhold til tidsplanen, og samler inn data for det virtuelle kartet mens den jobber. I mellomtiden vises et varsel om at kartet opprettes, i kartvisningen.

For best mulig resultat:

  • Still inn tidsplanen slik at klipperen får vært mest mulig i bruk under kartleggingsprosessen.
  • Fjern midlertidige hindringer fra plenen, for eksempel hagemøbler og leker, når klipperen er i bruk under kartleggingsprosessen.
  • Hvis du har deaktivert GPS-assistert navigasjon, er det anbefalt å aktivere dette. Det kan gjøres i Automower® Connect-appen (velg Mer > Innstillinger > Installasjon > Plendekning) eller på klipperdisplayet (Installasjon > Plendekning).

Slik finner du ut om det virtuelle kartet er klart

Kartet er klart om omtrent én til to uker. Nøyaktig hvor lang tid det tar, avhenger av tidsplanen for klipping og størrelsen på plenen. Når det nye kartet er ferdig, varsles du i navigasjonen nederst på skjermen på dashbordet i Automower® Connect-appen.

Slik bruker du det virtuelle kartet

Når det virtuelle kartet er klart, kan du se guidekablene og avgrensningssløyfen i installasjonen. Du kan også se gressklipperens og ladestasjonens posisjon i sanntid i kartvisningen.

Trykk på innstillinger-ikonet Innstillinger-ikon for Automower Connect for å slå Bevegelsesbane, Geofence-radius, og Satellittvisning på eller av.

Zone Control med AIM-teknologi

Hvis klipperen din støtter sonekontroll, kan du nå begynne å lage arbeidsområder for å klippe deler av plenen etter en annen tidsplan eller med en annen klippehøyde, eller lage soner som ikke klippes for å holde klipperen unna bestemte deler av plenen. Du kan la klipperen følge den vanlige tidsplanen som den gjorde før, uten endringer, hvis du foretrekker dette.

Merk at tidsplanen og innstillingene for Min plen gjelder for hele plenen din. Når klipperen følger Min plen-tidsplanen, kommer klipperen til å klippe innenfor arbeidsområder du har laget også. Den vil imidlertid ikke klippe innenfor aktive soner som ikke skal klippes.

AIM-teknologi og sekundære områder

Det virtuelle kartet (Min plen) som er laget med AIM-teknologi, viser ikke sekundære områder og kan ikke brukes til å lage arbeidsområder eller soner som ikke klippes i et sekundært område. Du må fremdeles flytte gressklipperen manuelt til det sekundære området.

Under kartleggingsprosessen av plenen din kan du flytte klipperen til det sekundære området ved behov, uten at det forstyrrer kartleggingsprosessen.

Slik oppdaterer du det virtuelle kartet

Hvis du gjør endringer i plenen eller Automower®-installasjonen eller hvis kartet av en eller annen grunn er ufullstendig eller ikke samsvarer med plenen, kan du opprette et nytt virtuelt kart. Hvis det virtuelle kartet opprettet med AIM-teknologi er ufullstendig, kommer Automower®-robotgressklipperen din fremdeles til å følge avgrensningssløyfen og klippe hele plenen når den kjører i henhold til Min plen-tidsplanen. Imidlertid kan du ikke opprette arbeidsområder eller soner som ikke klippes, på områder som ikke er inkludert i det virtuelle kartet.

Slik oppdaterer du det virtuelle kartet som er opprettet med AIM-teknologi

Hva skjer med det virtuelle kartet hvis jeg tilbakestiller til fabrikkinnstillingene?

Det virtuelle kartet (Min plen) slettes hvis du tilbakestiller robotgressklipperen til fabrikkinnstillingene. Eventuelle arbeidsområder eller soner som ikke klippes, slettes også.

Var denne artikkelen nyttig?