Gressklippere11.02.2024

Slik fyller du drivstoff på en gressklipper

Før du starter gressklipperen må du sjekke at det er fylt drivstoff på den.

Drivstoffegenskaper:

  • Pass på at drivstoffet er nytt.
  • Pass på å bruke riktig type drivstoff for den spesifikke gressklipperen. Du finner informasjon om dette i bruksanvisningen.

Slik fyller du drivstoff:

FORSIKTIG: Du må ikke bruke drivstoff med lavere oktantall enn 90 RON (87 AKI). Dette kan skade produktet.

ADVARSEL: Sjekk at produktet er avkjølt før du fyller det med drivstoff.

  1. Åpne drivstofflokket sakte for å slippe ut trykket.
  2. Fyll langsomt med en bensinkanne. Bruk en trakt eller en spesialbeholder. Hvis du søler drivstoff, må du fjerne det med en klut og la eventuelle rester tørke.
  3. Tørk rent rundt drivstofflokket.
  4. Trekk til drivstofflokket helt. Hvis drivstofflokket ikke er strammet, kan det oppstå brann.
  5. Flytt produktet minst 3 m (10 fot) fra stedet der du fylte tanken, før du starter det.

Var denne artikkelen nyttig?