Gressklippere11.02.2024

Slik bruker du hjuldriften på gressklipperen

Det finnes ulike måter å bruke hjuldriften på gressklipperen på, avhengig av hvilken type gressklipper du har:

Sikkerhetsbøyle

Bensindrevet gressklipper:

 • Start produktet
 • Trekk sikkerhetsbøylen mot det øvre håndtaket for å starte driften.
 • Trykk på knappene + og - for å angi hastigheten hvis det er aktuelt for modellen.
 • Løsne sikkerhetsbøylen for å koble ut driften, for eksempel når du går nær en hindring. Vær oppmerksom på at hvis du slipper motorbremsehåndtaket, frikobles driften automatisk.
 • Før du trekker produktet bakover, må du koble ut driften og skyve produktet ca. 10 cm forover for å løsne blokkeringen på hjulene.

Batteridrevet gressklipper:

Vær oppmerksom på at med de batteridrevne produktene kan du bruke driften med eller uten kniven koblet inn.

 • Start produktet:
 1. Åpne batteridekselet.
 2. Sett et oppladet batteri inn i batteriholderen.
 3. Vri tenningsnøkkelen til 1.
 4. På enkelt modeller må du slå på kontrollpanelet.
 • Trekk sikkerhetsbøylen mot det øvre håndtaket for å starte driften.
 • Trykk på knappene + og - for å angi hastigheten hvis det er aktuelt for modellen.
 • Løsne sikkerhetsbøylen for å koble ut driften, for eksempel når du går nær en hindring. Vær oppmerksom på at hvis du slipper motorbremsehåndtaket, frikobles driften automatisk.
 • Før du trekker produktet bakover, må du koble ut driften og skyve produktet ca. 10 cm forover.

Kjørespak

Bensindrevet gressklipper:

 • Start produktet.
 • Trekk sikkerhetsbøylen mot håndtaket for å starte driften.
 • Trykk på knappene + og - for å angi hastigheten hvis det er aktuelt for modellen.
 • Skyv kjørespaken bort fra styret for å koble ut driften, for eksempel når du er nær en hindring. Vær oppmerksom på at hvis du slipper motorbremsehåndtaket, frikobles driften automatisk.
 • Før du trekker produktet bakover, skyver du kjørespaken bort fra styret og skyver produktet ca. 10 cm fremover for å koble drivsystemet helt ut.

Batteridrevet gressklipper:

Vær oppmerksom på at med de batteridrevne produktene kan du bruke driften med eller uten kniven koblet inn.

 • Start produktet:
 1. Åpne batteridekselet.
 2. Sett et oppladet batteri inn i batteriholderen.
 3. Vri tenningsnøkkelen til 1.
 4. På enkelt modeller må du slå på kontrollpanelet.
 • Trekk kjørespaken opp for å starte kjøringen.
 • Trykk på knappene + og - for å angi hastigheten hvis det er aktuelt for modellen.
 • Skyv kjørespaken ned for å koble ut driften, for eksempel når du er nær en hindring. Vær oppmerksom på at hvis du slipper motorbremsehåndtaket, frikobles driften automatisk.
 • Før du trekker produktet bakover, skyver du kjørespaken bort fra styret og skyver produktet ca. 10 cm fremover for å koble drivsystemet helt ut.
Var denne artikkelen nyttig?