Gressklippere04.05.2023

Grunnleggende service for gressklipperen

Du må utføre grunnleggende service for at gressklipperen skal fungere optimalt.

ADVARSEL: Fjern tenningskabelen fra tennpluggen eller fjern strømledningen, for å unngå at gressklipperen starter ved et uhell.

Motorolje

Tapp ut motoroljen fra gressklipperen:

 1. Plasser en beholder på siden av produktet.
 2. Fjern oljetanklokket og peilepinnen.
 3. Vipp produktet for å tappe motoroljen ned i beholderen.
 4. Tørk av eventuelt oljesøl med en klut.
 5. Når du har utført alle oppgavene nedenfor, heller du ny motorolje i produktet. Pass på at du bruker riktig type motorolje for den spesifikke gressklipperen. Du finner informasjon om motorolje for gressklipperen i bruksanvisningen. Vi anbefaler motoroljen Husqvarna SAE 30.

Luftfilter

Sjekk om luftfilteret er skittent eller skadet:

 1. Åpne luftfilterhuset.
 2. Rengjør huset med en klut.
 3. Ta ut luftfilteret og undersøk det.
 4. Rengjør eller skift luftfilteret, avhengig av hvor skittent eller skadet det er. Vær oppmerksom på at luftfiltertypen kan variere avhengig av gressklippermodellen. Du finner riktig luftfiltertype i bruksanvisningen.

Tennplugg

 1. Fjern tennpluggen.
 2. Skift ut tennpluggen med riktig tennplugg. Du finner informasjon om tennpluggen for gressklipperen i bruksanvisningen.
 3. Pass på at tennpluggen er strammet på riktig måte.

Drivstoffilter

ADVARSEL: Tapp ut alt drivstoff fra produktet før du skifter drivstoffilteret.

Utskifting av drivstoffilteret:

 1. Fjern klemmen.
 2. Fjern drivstoffslangen og drivstoffilteret inni slangen.
 3. Skift drivstoffilter og sett slangen tilbake på plass.
 4. Fest klemmen igjen, og sjekk at produktet ikke lekker.

Vedlikeholdssett for Husqvarna-gressklippere:

Vedlikeholdssett med skumfilter

Vedlikeholdssett med papirfilter

Var denne artikkelen nyttig?