1/1
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivelse

Vernebriller med ripefritt klart glass, med justerbare stenger. Oppfyller kravene fra EN 166, ANSI Z87+