Veiledninger og håndbøker

Ta vare på sageutstyret

Motorsagen må få service for å fungere optimalt og vare lenge. Her finner du er veiledning over det du kan gjøre selv.

Riktig kjedestramming

Kontroller at motorsagkjedet er riktig strammet. En slakt kjede kan hoppe av sverdet og skade deg og motorsagen. Et for stramt kjede kan føre til for tidlig slitasje på sverdet. Et riktig strammet kjede vil ikke henge under sverdet. Kjedet er riktig strammet når det er i kontakt med undersiden av sverdet og du fremdeles lett kan trekke det rundt for hånd.

La alltid kjedet avkjøles før du justerer strammingen. Kjedet krymper etter hvert som det avkjøles.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Smøring av motorsagkjede

Dårlig smøring er en hovedårsak til for tidlig slitasje. Vi anbefaler at du kontrollerer og fyller på kjedeolje hver gang du fyller på drivstoff. Kjedeolje fra Husqvarna er utviklet for å gi god smøring for kuttesystemene våre.

  • Start motorsagen
  • Hold sagen over en stubbe, og start opp motoren
  • Kjedet er riktig smurt hvis det er en strek med olje igjen på stubben
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Vedlikehold av motorsagsverd

De fleste sverdproblemer er knyttet til feil kjedestramming, dårlig smøring eller feil arbeidsteknikk. Området som er mest utsatt for slitasje, er undersiden av motorsagsverdet, der det meste av sagingen foregår.

  • Snu sverdet hver gang kjedet skiftes, slik at det slites jevnt
  • Rengjør sverdsporet og oljeinntaket regelmessig
  • Slip vekk ujevnheter på sverdskinnene
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Skifte sverdet

Kontroller motorsagsverdet regelmessig med tanke på slitasje og ujevnheter på skinnene.
Bytt sverdet ved følgende forhold:

  • Sverdsporet er ikke dypt nok til å holde drivleddet. Kontroller dette ved den mest slitte delen av skinnen.
  • Kjedet holdes ikke rett opp i sporet.

Slip kjedet, og juster dybdemålerinnstillingen

Det er viktig å holde kjedet godt ved like og skarpt. Vi har derfor satt av en hel artikkel om å slipe kjedet.