Veiledninger og håndbøker

Stramme kjedet på motorsagen fra Husqvarna

Jo mer du bruker et sagkjede, jo lengre blir det. Et for slakt sagkjede kan føre til at kjedet hopper av, noe som kan forårsake alvorlig, til og med livstruende skade. Det er viktig at skjæreutstyret justeres etter denne forandringen. Strammingen av sagkjedet skal kontrolleres hver gang du fyller bensin. OBS! Et nytt sagkjede trenger en innkjøringsperiode. Kontroller strammingen oftere under denne perioden.

Veiledning for stramming av kjedet på motorsagen

  1. Koble ut kjedebremsen
  2. Bruk kombinøkkelen til å løsne sverdmutrene som låser koplingsdekselet
  3. Løft opp sverdspissen og stram sagkjedet med strammeskruen ved å dreie den med klokken med kombinøkkelen. Stram sagkjedet til det ikke henger ned på undersiden av sverdet. Kontroller at sagkjedet enkelt kan dras rundt for hånd og at det ikke henger ned på undersiden av sverdet
  4. Bruk kombinøkkelen til å stramme sverdmutteren igjen