Veiledninger og håndbøker

Slik arbeider du med en løvblåser

En løvblåser fra Husqvarna er et glimrende hjelpemiddel når du skal rydde hagen for løv. Pass på at du aldri blåser mot faste objekter som vegger, store steiner, biler og gjerder. Når du holder på i hjørner, må du blåse bort fra hjørnet og innover mot midten av arbeidsområdet. Hvis ikke kan rusk blåse opp i ansiktet ditt. Dysen på blåseren må aldri rettes mot ømfintlige planter.

Hurtigveiledning for bruk av blåseren
  1. Planlegg arbeidet og finn et egnet sted for å samle løv.
  2. Begynn med å rydde rundt hekker og bygninger først. Da blir det lettere å samle løvene på ett sted senere.
  3. Arbeid fra utkanten og innover i en sidelengs bevegelse mot stedet der løvet skal samles, og lag et sikksakkmønster når du nærmer deg midten.
  4. Hvis du samler løvet i et lite område foran deg, beveger du blåserøret foran deg i en U-form. Da blåser du løvet til midten av U-en.