Veiledninger og håndbøker

Feste klippeaggregatet på prof. frontklipper fra Husqvarna

Fleksibiliteten du får med en profesjonell kjørefrontklipper fra Husqvarna betyr at du raskt kan tilpasse den til arbeidet som skal gjøres, eller til nye oppgaver for sesongen.

Veiledning for montering av klippeaggregatet
 1. Kjør maskinen til klippeaggregatet.
 2. Senk løftearmene til klippeaggregatets festepunkter. Advarsel! Hvis hjelpefunksjonen er tilkoblet, beveger løftearmene seg med stor kraft når du løser ut løftespaken. Vær forsiktig så du ikke setter fast hånden. Det er fare for klemskade.
 3. Sett på parkeringsbremsen, og slå av motoren.
 4. Sett inn boltene i koblingsleddene og pinnene på begge sider av klippeaggregatet.
 5. Monter universaldrivakselen på klippeaggregatet. Mellomakselen er merket med en pil som angir i hvilken retning det skal kobles til strømuttaket på maskinen. Skyv ringen tilbake for å løse ut hurtigkoblingen, slik at universaldrivakselen kan skyves inn på akseltappen.
 6. Fest låsekjedet foran til universalleddekselet rundt det tverrgående røret.
 7. Sørg for at gummitrekket er brettet over det fremre universalleddet.
 8. Ta av serviceluken.
 9. Koble den bakre delen av mellomakselen til strømuttaket på maskinen.
 10. Monter låsekjedet på universalledd-dekselet rundt løftebjelken.
 11. Sett serviceluken på igjen.
 12. Start motoren og løft klippeaggregat halvveis opp.
 13. Slå motoren av.
 14. Monter løftekrokene som er festet til løftearmene. Trekk ut haken og trykk inn løftekroken. Det er én for hver løftearm.
 15. Monter løftekrokene som er festet til løftearmen. Trekk ut haken og trykk inn løftekroken. Det er én for hver løftearm.
  Sjekk vinkelen på klippeenheten og juster ved behov.