X-COM Active

Hold utstyret i topp stand

For at utstyr til hørselvern skal fungere optimalt, bør hygienedeler byttes ut hver sjette måned og alle andre slitasjedeler når de er utslitt. Vårt utvalg av absorbenter, øreklokkeputer, komfortputer og hygienesett vil hjelpe deg med å ta best mulig vare på hørselvernet.

Campaign additional Chainsaw 592 XP

Hva er SNR?

SNR, eller «Single Number Rating» (klassifisering i tall), er et mål som brukes for å kvantifisere støyreduksjonsevnen til hørselvern. Det representerer mengden lyddemping som hørselvernet gir, målt i desibel (dB). SNR tar hensyn til ytelsen til ørebeskytterne på tvers av ulike frekvenser, og gir en enkelt verdi som enklere viser hvor effektiv beskyttelsen er. Høyere SNR indikerer større støyreduksjon.