Robotmaaiers11-2-2024

Wat is FOTA en hoe gebruik ik dit?

FOTA staat voor Firmware Over The Air en is voor u een manier om de firmware (de ingebouwde software) van uw Automower®-robotmaaier zelf bij te werken. De firmware wordt via het mobiele netwerk naar uw maaier gedownload.

Vereisten

  • Een Automower®-model dat FOTA ondersteunt
  • De optie Controleren op nieuwe firmware-updates moet zijn ingeschakeld in Automower® Connect (te vinden onder Meer > Mijn maaiers > Maaiergegevens). In de fabrieksinstelling is deze functie ingeschakeld.

Naast het bovenstaande raden we u ook aan de meeste recente versie van de app Automower® Connect te gebruiken.

Firmwareversie

Als u een van de modellen hebt die kan worden bijgewerkt met FOTA, kunt u zien welke firmwareversie de maaier gebruikt in Automower® Connect onder Meer > Mijn maaiers > Maaiergegevens > Softwareversie.

Nieuwe firmware downloaden

Het firmwarepakket wordt automatisch gedownload, rechtstreeks naar de robotmaaier. Wanneer de firmware is gedownload, kan de installatie worden gestart in Automower® Connect. Hier zijn enkele details over het downloaden van de firmware:

  • De maaier controleert eens per week op nieuwe firmware.
  • Wanneer de maaier heeft gedetecteerd dat er een nieuwe firmware beschikbaar is, begint deze met het downloaden ervan.*
  • Het downloaden van het firmwarepakket is inbegrepen in het mobiele abonnement van de maaier.
  • Tijdens het downloaden blijft de maaier in het laadstation geparkeerd totdat hij klaar is.
  • Als er een start is gepland tijdens het downloaden, ziet u een bericht in Automower® Connect dat de maaier bezig is met het downloaden van firmware. Wanneer het downloaden is voltooid, begint de maaier volgens het schema te maaien.
  • Het downloaden van de firmware kan 1-4 uur duren.

*Voor Automower®-modellen die alleen met de Husqvarna Cloud communiceren via wifi, moet het laadstation zich in een gebied met wifi-dekking bevinden. Als het laadstation in een gebied met een zwak of geen wifi-signaal wordt geplaatst, kan de robotmaaier geen updates downloaden. Als dit het geval is, moet u contact opnemen met een dealer om de maaier bij te werken.

Nieuwe firmware installeren

Wanneer een nieuw firmwarepakket is gedownload naar de maaier, wordt er een melding weergegeven in de app Automower® Connect, waarin u kunt selecteren dat de nieuwe firmware moet worden geïnstalleerd.

Tik op Installeren om de installatie te starten of Negeren om de melding voorlopig te laten verdwijnen. U kunt de installatieoptie weer vinden onder Meer > Mijn maaiers > Maaiergegevens.

Stapsgewijze instructies

Houd er rekening mee dat de maaier wordt losgekoppeld van Automower® Connect, wanneer de installatie wordt gestart. Deze maakt automatisch opnieuw verbinding wanneer de update is voltooid. Het updateproces duurt gewoonlijk ongeveer vijf minuten.

1. Tik in de firmwaremelding op Installeren of tik op Meer > Mijn maaiers in het menu en selecteer Maaiergegevens.

2. Tik op Firmware-update installeren.3. De maaier moet voldoende zijn opgeladen om de installatie te starten. Tik op Maaier parkeren om uw maaier in het laadstation te plaatsen.4. Tik op Firmware-update installeren om de update te starten.

5. De firmware-update is nu voltooid. Tik op Gereed om de installatie te voltooien.Installatiestatus

U kunt de voortgang van de installatie volgen in de app Automower® Connect.

Wat als de installatie mislukt?

Start de maaier opnieuw op als de installatie mislukt. Maak opnieuw verbinding via Bluetooth en controleer welke firmwareversie is geïnstalleerd in Automower® Connect onder Meer > Mijn maaiers > Maaiergegevens > Softwareversie. Als de nieuwe versie is geïnstalleerd, is alles in orde. Zo niet, start de installatie dan opnieuw op.

Als u hulp nodig hebt bij het bijwerken van de firmware, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer.

Releaseopmerkingen voor modellen die FOTA ondersteunen

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?