Forest
Juridisch

Hand-armtrillingen

Achtergrond

De Richtlijn 2002/44/EG van de Europese Unie bepaalt de minimumvoorschriften inzake bescherming van de werknemers tegen gezondheids- en veiligheidsrisico's die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit een blootstelling aan mechanische trillingen.

De blootstelling aan trillingen wordt berekend in verhouding tot een gestandaardiseerde dagelijkse blootstellingswaarde in een referentieperiode van 8 uur A(8). Nadat de waarde A(8) is bepaald, moet deze worden vergeleken met de blootstellingswaarde van het actieniveau en van de blootstellingslimietwaarde. Aangezien de richtlijn slechts minimumvoorschriften vastlegt, is het van essentieel belang de wetgeving van elke lidstaat erop na te slaan om te zien of ergens strengere blootstellingswaarden werden vastgelegd.

Afhankelijk van de dagelijkse actiewaarde voor blootstelling (EAV) en de dagelijkse maximumwaarde voor blootstelling (ELV), is de werkgever verplicht om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan trillingen te beheersen.

Blootstellingsactiewaarde (EAV)

Wanneer een gebruiker wordt blootgesteld aan trillingen A(8) die de blootstellingswaarden van het actieniveau van 2,5 m/s² overschrijden, is de werknemer verplicht een risico-evaluatie te houden en de nodige controlemaatregelen te treffen. Zie voor meer informatie richtlijn 2002/44/EG en de wetgeving van de lidstaten.

Blootstellingslimietwaarde ELV

Werknemers mogen nooit worden blootgesteld aan een trillingswaarde boven de ELV (5,0 m/s²).

Geleiden

A(8) < 2,5 m/s².
Dagelijkse blootstelling aan trillingen onder het actieniveau. Geen noodzaak voor verdere maatregelen om de blootstelling te beperken.

A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Dagelijkse blootstelling aan trillingen boven het actieniveau. Verhoogd risico op het ontwikkelen van trillingsgerelateerde aandoeningen voor de gebruiker. Zie de aanbevelingen van Husqvarna en richtlijn 2002/44/EG voor adviezen voor het beperken van de risico's van blootstelling aan trillingen.

A(8) > 5.0 m/s²
Dagelijkse blootstelling aan trillingen overschrijdt de limietwaarde. Beperk de dagelijkse werktijd en/of gebruik een machine met een lager equivalent trillingsniveau.

Aanbevolen maatregel om blootstelling aan trillingen te beperken

Gebruik uitsluitend elektrische gereedschappen met een laag trillingsniveau. Deze aanbeveling dient als de belangrijkste te worden gezien. Meer informatie over het trillingsniveau is vaak te vinden in de technische informatie van de fabrikant.

Verkort de gebruiksduur van het gereedschap. Omdat de A(8)-waarde een functie is van zowel de trillingswaarde als de blootstellingsduur, is het altijd een optie om de werktijd te verkorten.

Service en onderhoud van de machine. Volg de aanbevelingen van de fabrikant. Vooral zaag-en maai machines en draaiende onderdelen die door slijtage uit balans kunnen raken, dienen regelmatig te worden onderhouden.