HUGSI Biodiversity View Stockholm 2023

De kloof met biodiversiteit overbruggen

In een tijdperk waarin verstedelijking onze wereld opnieuw vorm blijft geven is het belang van behoud en verbetering van de stedelijke biodiversiteit belangrijker dan ooit. 

Met de functie voor biodiversiteitsalarm, onderdeel van HUGSI.green, kunnen steden gebieden aanwijzen die moeten worden beschermd en doorontwikkeld om de biodiversiteit in de stad te stimuleren.

Steden kunnen de tool ook gebruiken om essentiële verbindingen tussen deze gebieden te bepalen om de migratie van soorten mogelijk te maken.

De verstrekte informatie en kaarten helpen steden te begrijpen waar nieuwe verbindingen kunnen worden gevormd en zo hun inspanningen te richten op vergroening waar de hoogste biodiversiteitswaarden kunnen worden behaald.

Hoe u kunt handelen

Stadsplanners hebben slechts invloed op drie parameters:

  1. Grootte van groene gebieden in de stad – pure kwantiteit.
  2. Verbondenheid – hoe zijn of worden de groene gebieden verbonden, zodat diersoorten kunnen migreren.
  3. Kwaliteit – de specifieke omstandigheden voor bepaalde soorten planten, dieren en insecten op een bepaalde locatie.

Voor inzicht in de biodiversiteit in steden moeten de kwantiteit en kwaliteit van de groene ruimte worden beoordeeld, evenals de mate waarin verschillende gebieden met elkaar zijn verbonden.  

 
Biodiversity at Harwell Science and Innovation Campus UK
Grotere groene gebieden zijn beter dan kleinere gebieden. Een afname van de oppervlakte leidt tot minder biodiversiteit
Biodiversity Ladybug
Groene ruimtes die kwalitatief dicht bij de natuur in de buurt komen, zullen meer soorten bevatten dan door mensen aangepaste groene ruimtes.
City landscape image
Meer verbondenheid en minder obstakels leiden tot meer biodiversiteit door een grotere leefruimte te creëren voor verschillende soorten.
Flower meadow 3

De stedelijke biodiversiteit bewaken via HUGSI

Om vitale metingen te verrichten van het potentieel van de stedelijke biodiversiteit hebben we de volgende nieuwe KPI's ontwikkeld die beschikbaar worden gesteld voor alle steden die deel uitmaken van HUGSI.green. Door de steden jaarlijks te evalueren kunnen we bijhouden welke gebieden die belangrijk zijn voor de biodiversiteit verloren gaan en welke verbindingen tussen dergelijke gebieden zijn verbroken. Hierbij wordt het volgende getoond: 

A. Score voor natuurpotentieel – de mate waarin de natuur voet aan de grond heeft in de stad. 
B. Score voor natuurverbinding – de mate waarin natuurlijke gebieden met elkaar zijn verbonden. 
C. Score voor de biodiversiteitsindicator – een gecombineerde score van natuurpotentieel en natuurverbinding.

HUGSI Biodiversity Illustration 2023

Bepaal welke gebieden moeten worden beschermd en welke gebieden moeten worden verbonden

Steden kunnen via deze analyse inzicht krijgen in hun kwetsbare punten, waar een afname van de groene ruimte het lokale ecosysteem onevenredig zou schaden, en gebieden waar het toevoegen van vegetatie het meest positieve effect zou hebben doordat dit groene gebieden met elkaar verbindt.