PRO Battery range 2024 incl. AM, Landscape

Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse is een systematische analyse die wordt gebruikt om de potentiële milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus van een product of dienst te evalueren. Een van de resultaten van een LCA is de CO₂-voetafdruk van een product, die de direct en indirect aan levenscyclusactiviteiten toegeschreven uitstoot van broeikasgassen weergeeft. 

Bij Husqvarna werken we samen met vertrouwde partners om levenscyclusanalyses uit te voeren op geselecteerde producten. De toegepaste methoden zijn in overeenstemming met internationale normen en generieke gegevens zijn afkomstig uit erkende voorraaddatabases en openbare literatuur.

Een levenscyclusanalyse biedt een vergelijking tussen gelijkwaardige Husqvarna-producten met elektro- of verbrandingsmotor. Deze producten hebben hetzelfde doel en zijn ontworpen voor gebruik onder identieke omstandigheden.

Husqvarna LCA modell robotics

Belangrijke elementen van een levenscyclusanalyse

Bij het berekenen van de CO₂-voetafdruk van een product zijn de belangrijkste elementen:

  • Productie van materialen 
  • Transport 
  • Productie
  • Productgebruik
  • Einde van levensduur (afvoer en recycling)

De diepgaande levenscyclusanalyse helpt ons om de impact van een Husqvarna-accuproduct te vergelijken met een gelijkwaardig Husqvarna-product dat op fossiele brandstof werkt en onder vergelijkbare omstandigheden wordt gebruikt.

CEORA Infographics LCA

Meer informatie over onze Levenscyclusanalyses

Husqvarna CEORA™ 546-robotmaaier met EPOS™

In deze LCA vergelijken we de Husqvarna CEORA™ 546-robotmaaier + EPOS™ en de Husqvarna-frontmaaier P525DX op diesel. Gedurende de volledige levenscyclus van het product heeft de Husqvarna CEORA™ 546-robotmaaier met EPOS™ een aanzienlijk lagere CO₂-voetafdruk.*

*De maaiwijze van de twee producten verschilt. De vergelijking is gebaseerd op een scenario van een maaiseizoen van 30 weken per jaar. De levenscyclusanalyse(LCA) is gebaseerd op het equivalent van het maaien van twee voetbalvelden (16.000 m²) met een gazon van gemiddelde hoogte Husqvarna CEORA wordt aangedreven door elektriciteit en Husqvarna P525DX wordt aangedreven door diesel. Resulteert in een aardopwarmingsvermogen per seizoen (kg CO₂e/seizoen). Als P525DX op biodiesel (HVO100) werkt, kan de CO₂-uitstoot verder worden verlaagd.