Park
Producten & vernieuwingen

Het kwantificeren van stedelijke groene ruimtes

HUGSI.green ondersteunt de vergroening van wereldsteden door objectieve en terugkerende kwantificering te bieden van vitale groene KPI's voor stedelijke gebieden van honderden steden in meer dan 60 landen over de hele wereld.

Groene ruimten zijn de longen van steden. Ze verbeteren de luchtkwaliteit en helpen overstromingen en regenwater te beheersen. Ze dragen bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van burgers. Naarmate de verstedelijking toeneemt, is het van essentieel belang om de verhouding tussen grijze en groene gebieden in en rond steden te bewaken.

Dit initiatief is in 2019 door Husqvarna gestart en is uitgegroeid tot een internationale autoriteit op het gebied van gegevens over groene ruimtes in stedelijke gebieden.

Via HUGSI.green kunnen steden:

  • Een directe basis krijgen van stedelijk groen om een relevante vergroeningsambitie te formuleren.
  • De effecten van de vergroeningsplannen van de stad bijhouden.
  • De dekking van bomen beoordelen en plekken zoeken waar geplant kan worden.
  • Gebieden zoeken met weinig vegetatie.
  • Veranderingen detecteren in de stad die van invloed zijn op vegetatie. 

Inzichten over de stedelijke groene ruimtes verkrijgen op HUGSI.green